Čas úmrtia nastane podľa lekárov vtedy, keď naše srdce prestane biť. Až potom začne odumierať aj zvyšok tela. Klinická smrť je definovaná ako zastavenie životne dôležitých funkcií organizmu, či už dýchania, alebo činnosti srdca.

Doktor Sam Parnia spoločne s jeho tímom sledovali, čo sa stane s ľuďmi z USA a Európy po infarkte, ktorým sa podarilo vrátiť späť do života. „Skúmali sme ľudskú myseľ a vedomie pri umieraní, aby sme pochopili, či vedomie okamžite zanikne, alebo sa ešte nejaký čas po smrti zachová," hovorí Parnia. Krátko po úmrtí nebolo u niektorých ľudí vidieť po desiatich sekundách žiadne mozgové vlny. U jedného človeka dokonca monitorovali mozgovú aktivitu ešte desať minút po tom, ako ho vyhlásili za klinicky mŕtveho.

Mrazivejšie sú však príbehy tých, ktorí sa zo smrti prebrali. Niektorí stále počuli a vnímali. Potvrdil to aj personál, keďže o niektorých detailoch nemali šancu vedieť.

ČO PRESNE SA STANE S VAŠÍM TELOM PO SMRTI? ČLÁNOK POKRAČUJE NA DRUHEJ STRANE >>>