Kým napríklad kardiológovia, gynekológovia, gastroenterológovia a všeobecní lekári pre deti zarábajú 3-tisíc a viac eur mesačne v hrubom, neurológovia, internisti, klinickí logopédi, dermatovenerológovia či pneumológovia si musia vystačiť s platom pod 1 700 eur. Vyplýva to z analýzy Inštitútu pre sociálne a ekonomické reformy (INEKO).

Neziskovka porovnávala len zárobky lekárov, ktorí majú ambulanciu. Platy lekárov sú po očistení nákladov na ambulanciu, zdravotnú sestru, zdravotnícky materiál či prístroje. „V priemere mal súkromný ambulantný lekár v roku 2017 hrubý mesačný príjem vo výške 2 416 eur," konštatuje odborník na zdravotníctvo Dušan Zachar.

Anketa
Sú platy lekárov primerané?

 

Údaje vychádzajú z ich oficiálne priznaných príjmov a nákladov uvedených v účtovných závierkach poskytovateľov. Nie sú v nich zahrnuté nevykázané príjmy, akými sú rôzne poplatky a dary bez pokladničného bločku.

Ešte vyššie platy však majú lekári v nemocniciach. „Jednou z príčin, prečo je v niektorých regiónoch Slovenska a odbornostiach nedostatok ambulantných lekárov, alebo sú mnohí vyššieho veku a mladí nepribúdajú, môže byť aj skutočnosť, že momentálne je pre nich v mnohých prípadoch finančne lukratívnejšie sa zamestnať v nemocnici, resp. ústavnom zdravotníckom zariadení," dodáva Zachar.

To je spôsobené tzv. mzdovým automatom, ktorý nemocničným lekárom zaručuje každoročnú valorizáciu platov podľa priemernej mzdy v hospodárstve. „Minimálna výška základnej zložky mzdy lekára so špecializáciou (bez príplatkov za služby a nadčasy) predstavovala v roku 2017 sumu 2 031 eur. Samozrejme, že skutočný príjem týchto nemocničných lekárov je vyšší, nakoľko k minimálnej mzde treba prirátať náhrady za pracovnú pohotovosť, preplatené nadčasy, prácu cez víkendy a sviatky a taktiež časť mzdy nad rámec zákonného minima, ktorá bola dohodnutá v kolektívnom vyjednávaní," doplnil odborník.

Celú tabuľku s platmi lekárov nájdete na ďalšej strane >>