Porovnanie 47-ich krajín Európy zhotovil portál "Statistics for everyone", ukazuje priemerný mesačný plat v krajine v eurách po zdanení. Rebríček je zostavený od najnižších po najvyššie zárobky. 

47. Gruzínsko =217,23 eur
Zdroj: Shutterstock
46. Moldavsko = 252,88 eur
Zdroj: Marek Pšenák
45. Arménsko = 262,83 eur
Zdroj: Michal Ondrejka