Rodičia budú vypĺňať aj dotazník, v ktorom uvedú, či bolo dieťa od 17. augusta mimo Slovenska a či sa zúčastnilo hromadného podujatia. Ak uvedú, že boli v zahraničí alebo na hromadnom podujatí, je ich povinnosťou sledovať zdravotný stav dieťaťa aj blízkych osôb. Ak sa u niekoho vyskytne príznak ochorenia, musí kontaktovať lekára.

Tým, čo by chceli v čestnom prehlásení zaklamať, sa to nemusí vyplatiť. „Ak rodič predloží určenému subjektu, v tomto prípade škole, nepravdivé čestné prehlásenie, spácha priestupok podľa § 21 Priestupkového zákona. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 165 eur,“ vysvetľuje partner advokátskej kancelárie HKV, Martin Kluch.

Čestné prehlásenie a dotazník nájdete >>TU<<

Ďalším problémom je, že v prípade, ak by niekto klamal o svojom pobyte v rizikovej krajine a nedodržal by nariadené karanténne opatrenia, tak spácha priestupok na úseku verejného zdravotníctva, kde je možné uložiť pokuty až do výšky 1659 eur. „V horšom prípade, ak by takáto osoba bola nakazená a nakazila aj iných ľudí, mohli by sme uvažovať aj o spáchaní trestného činu Šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby podľa § 164 Trestného zákona,“ dodáva Kluch.

Aj právnik priznal, že dokázať niekomu pobyt v rizikovej krajine a tým aj nepravdivosť prípadného čestného prehlásenia je za súčasnej situácie mimoriadne obtiažne, ak nie rovno nemožné. „Situácia sa možno zmení po prijatí novely zákona, ktorá uľahčí štátnym orgánom, najmä Úradu verejného zdravotníctva, sledovať pohyb občanov prostredníctom údajov od mobilných operátorov,“ vyjadril sa právnik.   

Čítajte ďalej: Čo ak škola skončí v červenej fáze >>