Medzi základnými školami obhájila prvenstvo z minulého roku ZŠ na Krosnianskej ulici v Košiciach. Poradie sa nemení ani na druhom mieste, kde skončila Základná škola T. J. Moussona v Michalovciach. 

Obrovská hanba slovenského školstva vo svete: Šokujúci rebríček hovorí jasnou rečou!

Najlepšiu trojicu základných škôl dopĺňa ZŠ na Ulici slovenských partizánov v Považskej Bystrici. Z tretej pozície vytlačila Spojenú školu sv. Františka z Assisi z bratislavskej Karlovej Vsi, ktorá tento rok skončila ôsma. 

Základná škola Hodnotenie

1. ZŠ Krosnianska 4, Košice - Dargovských Hrdinov

9,8
2. ZŠ T. J. Moussona 4, Michalovce 9,5
3. ZŠ Slov. partizánov 53, Považská Bystrica 9,3
4. ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina 8,9
5. ZŠ s MŠ Václava Mitúcha, Školská 2, Horné Srnie 8,8
6. ZŠ Okružná 17, Michalovce 8,7
7. ZŠ Dlhé Hony 1, Trenčín 8,7
8. Spojená škola sv. Františka z Assisi - ZŠ, Karloveská 32, Bratislava - Karlova Ves 8,6
9. ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina 8,6
10. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom 8,5

Zdroj: INEKO Kompletný rebríček základných škôl si pozrite >>TU<<

Plavčan prekvapil veľkou reformou školstva: Budete učiť svoje deti doma?

Medzi strednými odbornými školami sa poradie oproti minulému roku na prvých troch priečkach nezmenilo. Najlepšie opäť obstáli Obchodná akadémia na Kukučínovej v Trnave.

Nasleduje Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Plzenskej ulici v Prešove a Obchodná akadémia Milana Hodžu na Ulici Martina Rázusa v Trenčíne. 

Tvrdá kritika chystanej reformy školstva na Slovensku: Experti objavujú objavené!

Stredná odborná škola Hodnotenie
1. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 9,0
2. SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 8,5
3. OA Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín 8,4
4. Spojená škola SPŠP, HA, ŠG, Slančíkovej 2, Nitra 8,4
5. Spojená škola-HA, Slanická Osada, Námestovo 8,1
6. Stredná zdravot. škola, Moyzesova 17, Košice - Staré Mesto 7,9
7. Súkromná hotelová akadémia Dufincova, Komenského 1, Michalovce 7,9
8. Str. zdravot. škola, Športová 34, Dunajská Streda 7,8
9. Obchodná akadémia, Jesenského 6, Považská Bystrica 7,8
10. Stredná zdravot. škola, J. Braneckého 4, Trenčín 7,8

Zdroj: INEKO Kompletný rebríček stredných odborných škôl si pozrite >>TU<<

Najlepším gymnáziom je Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v bratislavskom Novom Meste, ktoré vlani obsadilo tretiu priečku.

Na druhom mieste sa, rovnako ako minulý rok, umiestnilo Gymnázium Jura Hronca na Novohradskej v Bratislave. Trojicu uzatvára vlaňajší víťaz Gymnázium na Poštovej v Košiciach.

Gymnázium Hodnotenie
1. Škola pre mimoriadne nadané deti - Gymnázium, Teplická 7, Bratislava - Nové Mesto 9,3
2. Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava - Ružinov 9,2
3. Gymnázium, Poštová 9, Košice - Staré Mesto 8,9
4. Bilingválne gymnázium, Komenského 215, Sučany 8,7
5. 1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava - Ružinov 8,3
6. Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, Levice 8,0
7. Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, Levice 8,0
8. Gymnázium P. J.Šafárika, Ul. akademika Hronca 1, Rožňava 8,0
9. Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina 8,0
10. Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava - Staré Mesto 7,9

Zdroj: INEKO Kompletný rebríček gymnázií si pozrite >>TU<<

INEKO upozorňuje, že rebríčky škôl komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. V aktuálnych rebríčkoch inštitút oproti minulosti rozšíril a doplnil aktuálne údaje ako nezamestnanosť absolventov stredných škôl či mimoriadne výsledky žiakov.