Priemerný plat v pracovných inzerátoch počas pandémie narástol. Analýza portálu s pracovnými ponukami Profesia.sk rozoberá vplyv pandémie na platy v ponukách. Dôvodom môže byť aj vyšší podiel inzerátov, ktoré vyžadujú vysokoškolské vzdelanie, či zvýšený výskyt ponúk na špecialistov.  

Tohtoročná mzda v pracovných inzerátoch pred koronakrízou predstavovala 1135 eur v hrubom. V období od 9. marca do 17. mája tohto roka zaznamenal portál priemernú mzdu v inzerátoch vo výške 1232 eur v hrubom, čo bolo takmer o 100 eur viac ako na začiatku roka.

Priemerný plat v ponúkaných pracovných inzerátoch narástol približne o stovku.
Priemerný plat v ponúkaných pracovných inzerátoch narástol približne o stovku.
Zdroj: profesia.sk

Veľký vplyv na priemerné ponúkané mzdy má najmä iná štruktúra ponúk. Na portáli stúpol počas pandémie podiel ponúk, v ktorých hľadali firmy špecialistov. Najviac rástol pri pozíciách ako špecialista pohľadávok, špecialista zaistenia, chemický inžinier, broker, android programátor, špecialista prevádzky sietí a služieb či výrobný riaditeľ.

Naopak, najväčší prepad možno vidieť pri inzerátoch s nižšou kvalifikáciou. Týka sa to pozícií operátor výroby, administratívny pracovník, robotník, skladník či montážnik.

Priemernú ponúkanú mzdu ovplyvnil okrem iného aj vyšší podiel odvetví s nadpriemernými mzdami a výpadok sektorov, kde sú platy najnižšie. Odvetvie, kde bol pri pandémii evidovaný najnižší úbytok ponúk, boli jednoznačne informačné technológie. Priemerná ponúkaná mzda tu počas mimoriadnej situácie predstavovala 1766 eur v hrubom a ide o sektor s najvyššími mzdami v ponukách. Nárast podielu ponúk evidoval portál napríklad aj v odvetviach, ako je ekonomika a financie či manažment.

Naopak, pandémia najviac znížila počet ponúk v odvetviach cestovný ruch, gastro a hotelierstvo. Ide o sektor, v ktorom Profesia.sk eviduje tretí najnižší ponúkaný priemerný plat. Mzda v inzerátoch počas koronakrízy predstavovala 898 eur v hrubom. Nižšie čísla možno nájsť iba pri ponukách v odevnom priemysle a pomocných prácach.

Ktoré odvetvia ponúkajú viac? »