S reklamáciou tovaru či služieb sa raz za čas stretáva mnoho z nás. Napriek tomu množstvo ľudí nepozná pri uplatňovaní reklamácie všetky svoje práva. A často spotrebitelia vybavovanie reklamácie vzdávajú kvôli zatúlanej účtenke. Málo sa však vie, že účtenka na podanie a úspešné vybavenie reklamácie nie je nevyhnutná, uvádza český spotrebiteľský portál dTest.

Absencia papierovej účtenky nie je automaticky dôvodom pre neprijatie reklamácie. Spotrebitelia si často myslia, že bez papierovej účtenky nemajú možnosť reklamáciu podať. A niektorí podnikatelia túto neznalosť využívajú a prijatie reklamácie papierovou účtenkou podmieňujú, uvádza dTest. Spotrebiteľ má však možnosť preukázať nákup či čerpanie služby inými spôsobmi. Teda aspoň v Čechách. Pri uplatňovaní reklamácie totiž stačí preukázať, že u podnikateľa tovar zakúpil. Čím všetkým? Niekedy si spotrebitelia prezieravo fotia účtenky do telefónu pre prípad straty či neskoršej nečitateľnosti papierovej účtenky. Pokiaľ následne elektronickú kópiu papierovej účtenky predložia, obchodník musí tento doklad na reklamáciu akceptovať. Dnes už pre tieto prípady existuje aj množstvo mobilných aplikácií pre správu účteniek.

Ak za tovar zaplatíte kartou alebo prevodom, je najjednoduchšou cestou doložiť kúpu bankovým výpisom, kde je uvedený názov obchodníka, dátum nákupu a čiastka, ktorú ste zaplatili.

A ak ste platili v hotovosti a nemáte ani papierovú, ani elektronickú podobu účtenky, situácia stále nie je stratená. Kúpu tovaru môžete preukázať napr. originálnym obalom tovaru alebo unikátnosťou tovaru, ktorý nikto iný nepredáva – typicky môže ísť o produkt nejakej autorskej tvorby. V krajnom prípade, ak by spor o reklamácii dospel až k súdnemu konaniu, je možné preukázať kúpu svedeckou výpoveďou.

A čo na Slovensku? Čítajte na ďalšej strane...