Slovenská obchodná inšpekcia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejnila nasledovný oznam od spoločnosti Elektrosped, a. s., Bratislava. Ide o dôležité bezpečnostné upozornenie. 

Spoločnosť Elektrosped, a. s., ktorá na Slovensku prevádzkuje sieť elektropredajní aj dva e-shopy, sťahuje z trhu nabíjačku Gogen s modelovým označením ACH 100.

FOTKY NABÍJAČKY SI POZRITE V GALÉRII

„K rozhodnutiu stiahnuť tento produkt z predaja došlo na základe upozornenia Českej obchodnej inšpekcie, ktorá predmetnú nabíjačku vyhodnotila ako nebezpečný výrobok, ktorý predstavuje pre spotrebiteľa vážne riziko úrazu elektrickým prúdom," vysvetlili inšpektori. 

Spoločnosť Elektrosped preto prosí všetkých zákazníkov, ktorí si v minulosti nabíjačku Gogen s modelovým označením ACH 100 zakúpili, aby produkt neváhali vrátiť, pričom im bude vrátená kúpna cena v plnej výške.