Úrad verejného zdravotníctva oznámil, za akých okolností nemusia ľudia nosiť rúška. Okrem malých detí, sólo šoférov v autách, autistov či v prírode pri vzdialenosti nad 20 metrov sa zoznam výnimiek rozšíri. Tieto pravidlá začnú platiť od zajtra, 20. mája.


„Vzhľadom na priaznivý vývoj epidemiologickej situácie v Slovenskej republike Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky týmto opatrením rozšíril výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest,“uvádza nové opatrenie hlavného hygienika Jána Mikasa.

Na verejnosti nebudú musieť nosiť rúško:


- osoby nežijúce v jednej domácnosti, ktoré sa od seba nachádzajú 5 metrov a viac
- osoby žijúce v jednej domácnosti, ak ich vzdialenosť od iných osôb je 5 metrov a viac.


Ďalšie výnimky nosenia rúška:


- pedagogickí zamestnanci alebo odborní zamestnanci (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
- žiaci základnej školy v interiéri a exteriéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
- deti v interiéri a exteriéri materskej školy a jaslí,
- osoby pri výkone športu na vnútorných či vonkajších športoviskách,
- fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania.


Naďalej platia výnimky pre tieto osoby:


- deti do 2 rokov,
- osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
- osoby v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti,
- vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb.

V reštuarácii by ste si rúško mali dať dole len na čas, kedy konzumujete svoje nápoje a jedlá. 

Rúško aj do lesa či auta? Pozrite, kde ho mať NEMUSÍTE a ako je to s fajčením na ulici

Mohlo by vás zaujímať: