Žiaci prídu o deň voľna. Polročné prázdniny, ktoré symbolicky ukončovali prvý polrok a otvárajú ten druhý sa rušia. Od budúceho roka pôjdu deti normálne do školy.

V rámci skráteného medzirezortného pripomienkového konania boli vznesené dve pripomienky, z toho jedna zásadná. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiadal stiahnuť návrh. Polročné prázdniny vnímajú školskí odborári ako súčasť školských prázdnin a nevidia praktický dôvod na zmenu zaužívaného stavu.

„Poskytnutie polročných prázdnin bolo psychologickým predelom medzi ukončením hodnotenia v prvom polroku a novým hodnotením v druhom polroku. Bez poskytnutia polročných školských prázdnin by žiaci ukončili klasifikáciu v jednom polroku a pokračovali by hneď v ďalšom polroku, bez toho, aby si uvedomili hodnotenie výsledkov za predchádzajúci polrok a prípadnú potrebu sa zlepšiť v jednotlivých oblastiach," konštatovali školskí odborári. Rezort školstva pripomienku neakceptoval.

„Polročné prázdniny sa rušia najmä z dôvodu nadbytočnosti vzhľadom na to, že trvanie polročných prázdnin neprináša žiadne pozitívne vplyvy na žiakov v školách," uviedol rezort školstva v predloženom materiáli. Z aplikačnej praxe podľa ministerstva vyplýva, že polročné prázdniny, ktoré trvajú len jeden deň, nepostačujú na ich regeneráciu a javia sa ako problematické, či už pre zamestnancov škôl, alebo pre zákonných zástupcov žiakov.

Anketa
Súhlasíte so zrušením polročných prázdnin?

Podľa zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ministerstvo školstva každoročne do 31. mája zverejní termíny školských prázdnin v období školského vyučovania na svojom webovom sídle na tri za sebou nasledujúce školské roky.

Prečítajte si tiež: