V tomto školskom roku sa otvoria brány približne pre 507-tisíc žiakov základných škôl a okolo 215-tisíc žiakov stredných škôl. Svoje panie učiteľky a spolužiakov prvýkrát spozná 60 058 prváčikov.

Nový školský rok so sebou prinesie aj viacero zmien. „Ide napríklad o postupné zavádzanie systému podporných opatrení, nový spôsob ospravedlňovania neprítomnosti detí, či nové Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie. Na vybraných základných školách odštartuje kurikulárna reforma,” informuje o novinkách ministerstvo školstva.

O KOĽKO STÚPNU UČITEĽOM PLATY A NA ČO SA NAJVIAC TEŠIA PRVÁCI? FOTO V GALÉRII

Od septembra sa začína od prvého ročníka postupne zavádzať nový Štátny vzdelávací program (ŠVP) v 39 základných školách. Ide o jednu z najzásadnejších reforiem v školstve za ostatné roky. Dnes sa totiž deti učia v škole aj poznatky, ktoré nepotrebujú a, naopak, tie, ktoré potrebujú, v učebniciach často chýbajú. „Nový Štátny vzdelávací program predstavuje konkrétne ciele výchovy a vzdelávania, profil absolventa či rámcové učebné plány. Samotné výkonové a obsahové štandardy presnejšie definujú, čo majú žiaci vedieť na konci jednotlivých vzdelávacích cyklov, teda tretieho, piateho a deviateho ročníka základnej školy. Rozdelenie vzdelávania v základnej škole na prvom a druhom stupni ostáva nezmenené, rovnako aj deväť ročníkov,” vysvetlil rezort školstva.

Reforma

Problémom je aj spôsob, akým sa deti učia. Reforma, na ktorej sa pracuje už od roku 2020, nehovorí o zbytočnom „bifľovaní”. Zameriava sa na to, aby žiaci rozvíjali svoje zručnosti a dokázali riešiť problémy. Reforma sa bude zavádzať postupne od prvého ročníka, nové učivo sa bude na všetkých školách učiť povinne od septembra 2026.

Koľko ospravedlneniek môžete napísať svojmu dieťaťu? >>>