Cigarety so starými kontrolnými známkami, a teda nižšou cenou, sa budú dopredávať do 31. marca. „Spotrebitelia a predajcovia by sa však nemali spoliehať na to, že cigarety so starou, teda nižšou cenou, budú na trhu počas celého dvojmesačného obdobia. Predpokladáme, že tie s nižšou cenou sa dopredajú už v priebehu februára,“ upozorňuje manažér pre vzťahy s verejnosťou a komunikáciu spoločnosti JTI Slovak Republic Martin Jaroš.

Už dnes tvorí daň v prípade cigariet a tabaku na ich vlastnoručné zhotovenie podstatnú časť ich ceny. Preto možno očakávať, že sa vyššia daň do konečnej ceny premietne v plnej miere. Zároveň rastú aj výrobné náklady producentov. Tie sú spojené nielen s cenou materiálu, ale aj novými regulačnými povinnosťami – vysledovateľnosť či označovanie jednorazových plastov.

V priemere by mohla cena jednej škatuľky vzrásť o 40 centov a o 20 centov v rokoch 2022 a 2023.

„Rozumieme potrebe štátu v týchto neľahkých časoch pomáhať príjmovej stránke rozpočtu aj vyšším zdanením tabakových výrobkov. Chýba nám však vyrovnanejší prístup k jednotlivým kategóriám. Na jednej strane máme príliš priaznivé zdanenie moderných bezdymových tabakových výrobkov, ktoré znižuje potenciálne príjmy štátu. Zároveň príliš reštriktívny prístup k cigaretám otvára dvere nelegálnemu obchodu. Chceli by sme aj naďalej viesť intenzívny dialóg s ministerstvom financií a do budúcnosti dúfame v také nastavenie daňových sadzieb, ktoré cenovými šokmi nepostihne najmä konzumentov tradičných výrobkov,“ uzatvára Jaroš.

O koľko cigarety zdražia si pozrite TU. 

Mohlo by vás zaujímať: