Druckerovi sa nepáči, že dnes musia chorí chodiť z nemocnice do nemocnice, často sa im robia duplicitné vyšetrenia a posielajú ich napríklad na CT, aj keď to nie je nutné. Zdravotné poisťovne, ktorým dávame peniaze z odvodov všetci, tieto vyšetrenia preplácajú a zisky končia vo vreckách poskytovateľov alebo súkromníkov podnikajúcich v zdravotníctve. Aj aktuálna analýza Aliancie Fair-play ukázala, že najvyššie zisky v zdravotníctve majú laboratóriá a firmy, ktoré poskytujú vyšetrenia na CT a magnetickú rezonanciu. „Systém, ktorý je nastavený, jednoznačne núti celý rezort k tomu, že pacient je výrobným prostriedkom na zarábanie peňazí. Bohužiaľ,“ hovorí Drucker.

Jeho ministerstvo preto vypracovalo tzv. štandardné diagnostické a terapeutické postupy, ktoré majú byť záväzné pre všetkých lekárov. V praxi to znamená, že lekári dostanú akési manuály, v ktorých bude do detailov opísané, ako majú postupovať pri liečbe jednotlivých prípadov. „Nič nové sa vymýšľať nebude, len sa jasne definuje, kto čo bude akému pacientovi robiť,“ spresňuje štátna tajomníčka rezortu Andrea Kalavská. Napríklad mladý človek s vysokým tlakom nebude hneď utekať ku kardiológovi. Postačí, že pôjde k svojmu obvodnému lekárovi, ktorý mu raz za štvrťrok zmeria krvný tlak, urobí biochémiu či EKG. „Je úplne scestné, aby obvodný lekár pacienta s jednoduchou hypertenziou riešil cez cétečko,“ dopĺňa Kalavská.

Lekári dnes často posielajú pacientov na drahé vyšetrenie cétečkom, hoci nie vždy je to nutné.
Zdroj: Michal Sv?tok

Manuály budú prístupné aj pacientom. Šéfka Asociácie na ochranu práv pacientov tvrdí, že chorým Slovákom pomôžu. „Mali by byť garanciou toho, že pacientovi s rovnakou diagnózou bude poskytnutá rovnaká starostlivosť v každom zariadení na Slovensku,“ hovorí Mária Lévyová. Postupy majú byť smerodajné aj pre zdravotné poisťovne, ktoré tak budú vedieť, pri akom vyšetrení je platba opodstatnená. Zavedenie štandardov vítajú súkromné poisťovne Dôvera a Union aj štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP). „Jednoznačne áno,“ potvrdila hovorkyňa VšZP Viktória Vasilenková.

Štandardy budú rozhodujúce aj pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý dohliada na správnosť liečby. „Veríme, že tieto postupy budú úradu nápomocné pri procesoch vykonávania dohľadov nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti,“ reagovala hovorkyňa Andrea Pivarčiová. Ministerstvo chce s ich zavádzaním do praxe začať už v prvom štvrťroku budúceho roku.

Analytik: Je to dobrý krok

Podľa odborníka na zdravotníctvo Dušana Zachara je stanovenie moderných štandardov dokonca kľúčovým predpokladom na zmenu k lepšiemu. „Pacienti získajú informáciu, na čo majú pri svojej chorobe nárok a lekári budú lepšie vedieť, aké vyšetrenia a akú liečbu pri danej diagnóze treba vykonať a nebudú indikovať zbytočné alebo menej účinné postupy,“ vysvetľuje Dušan Zachar z inštitútu INEKO.

Dušan Zachar
Zdroj: archív
Čo sú štandardné diagnostické a terapeutické postupy?
  • Manuály pre celé Slovensko, ktoré majú určiť, ako má lekár postupovať pri liečbe jednotlivých diagnóz.

  • Zdravotné poisťovne budú podľa nich vedieť, pri akom vyšetrení je platba opodstatnená.

  • Pri sťažnostiach pacientov bude Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podľa nich posudzovať správnosť liečby.

  • Zavádzať ich začnú v prvom štvrťroku 2018. Do konca roka 2019 majú pokrývať 125 medicínskych odborov.

  • Úspora má byť do 10 miliónov eur z peňazí verejného zdravotného poistenia.