Digitalizáciu poisťovňa zaviedla aj v objednávaní zdravotníckych pomôcok. Dôvera tak po koncepte elektronických receptov posúva elektronizáciu v zdravotníckom sektore. „S lekármi aj s kúpeľnými zariadeniami sme sa dohodli na modernejšom, jednoduchšom a rýchlejšom postupe schvaľovania kúpeľných návrhov," uviedol na tlačovej besede len predstavenstva zdravotnej poisťovne Dôvera Marián Faktor.

Týmto postupom sa podľa neho tiež zvýši ochrana osobných údajov poistencov a pacient bude mať takisto možnosť voľby kúpeľného zariadenia, ako aj termínu nástupu na liečebný pobyt.

Proces schvaľovania je veľmi jednoduchý, prakticky stačí, ak lekár pacientovi vystaví návrh elektronicky priamo v ambulancii. Následne mu systém vygeneruje údaje, ktoré je potrebné uviesť. Vďaka tomuto procesu sa schváli návrh, následne sa vypíše a doručí do poisťovne. Samotný čas vypísania návrhu sa skráti zo 45 minút na 10 minút. Poistenci Dôvery budú mať taktiež prístup k možnosti elektronického predpísania zdravotníckych pomôcok, ktoré musí schváliť poisťovňa. Namiesto piatich až desiatich dní čakania na schválenie ju pacient môže mať prakticky ihneď.

Poistenci Dôvery môžu požiadať o kúpeľný pobyt aj po prekonaní vírusu COVID-19. Medzi najčastejšie diagnózy, ktoré si pacienti nechávajú predpísať kúpeľný pobyt, patria poruchy platničiek, alergická astma a psoriáza. Najviac pacientov, takmer 3,9 tisíca vyhľadalo kúpeľný liečebný pobyt v tomto roku po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane medzistavcovej platničky.