Od vypuknutia pandémie poklesol počet darcov krvi. Bez krvi sa nedajú robiť mnohé operácie a transplantácie. „Chcem vyzvať všetkých obyvateľov, ktorí môžu, aby sa rozhodli darovať krv, bez ktorej sa veľká časť výkonov nedá realizovať,“ upozornil minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Vyzýva najmä pravidelných darcov, vítaní sú aj prvodarcovia. V týchto dňoch je hlavne nedostatok krvnej skupiny A a všetkých Rh negatívnych krvných skupín. Vítaní sú však darcovia s akoukoľvek krvnou skupinou.

Krvi od darcov je v súčasnosti menej, ako by nemocnice potrebovali. „Keď porovnávame na mesačnej báze počet odberov, ktoré sme vykonali na odberových pracoviskách NTS na území SR s objednávkami nemocničných zariadení, chýba nám cca 1 000 darcov,“ vysvetlila Renáta Dundová, generálna riaditeľka Národnej transfúznej služby SR. 

Na všetkých pracoviskách transfúznej služby sú zavedené prísne hygienické podmienky a preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu. Darcovia krvi môžu vstúpiť na pracovisko až po preukázaní sa negatívnym výsledkom testu alebo dokladom preukazujúcim existenciu niektorej z výnimiek.

Povinné je prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcií rúk, meranie telesnej teploty a  vyplnenie Checklistu. Každý darca má možnosť telefonicky sa objednať na darovanie krvi na ktoromkoľvek pracovisku NTS SR, pričom pri objednaní získa všetky potrebné informácie.

Prečítajte si tiež: