Advent sa začína prvou adventnou nedeľou, ktorá môže pripadnúť na ktorýkoľvek deň medzi 27. novembrom a 3. decembrom. Tento rok teda adventná nedeľa pripadla na najskorší možný termín. Poslednú adventnú sviecu zapálime 18. decembra, keďže Štedrý deň pripadne na sobotu 24. decembra.

Zvyk pripravovať adventný veniec pospletaný z vetvičiek ihličnanov a doplnený štyrmi sviečkami prenikol na Slovensko v tridsiatych rokoch 20. storočia. Táto tradícia vznikla v protestantskom prostredí, ale rozšírila sa aj do katolíckych chrámov a domácností. Originálne vyzdobené vence sa nosia prvú adventnú nedeľu do kostola na posvätenie.

NETRADIČNÉ ADVENTNÉ VENCE SI POZRITE V »GALÉRII«

„Tradícia adventných vencov vznikla na území dnešného Nemecka. Vytvorenie prvého moderného adventného venca vystaveného na verejnosti sa prisudzuje Johannovi Hinrichovi Wichernovi, evanjelickému pastorovi augsburského vyznania v Hamburgu. Wichernov veniec pozostával z kolesa vyzdobeného vetvami ihličia, na ktorom boli pripevnené štyri biele sviece symbolizujúce štyri adventné nedele a viacero menších červených sviec, ktoré symbolizovali zvyšné dni adventu. Veniec bol zavesený v Rauhes Haus, domove pre siroty, duševne chorých a starých, ktorý Wichern zriadil v roku 1833,“ vysvetlila odborníčka na ľudové zvyky a tradície Katarína Nádaská.

Vence so štyrmi či piatimi sviecami sa postupne stali bežnou súčasťou nemeckých protestantských kostolov a domácností a do dvadsiatych rokov 20. storočia boli zaužívanou dekoráciou u nemeckých rímskokatolíkov. „Kruhový tvar venca vytvoreného zo vždyzelených vetvičiek sa pokladá za symbol večného života, hoci svoj pôvod má v predkresťanských tradíciách, kde symbolizoval večný cyklus striedajúcich sa ročných období,“ doplnila expertka.

Anketa
Máte radi adventné obdobie?

Veniec má byť urobený zo zelených vetvičiek ihličnanov, so štyrmi sviečkami, ktoré symbolizujú jednotlivé adventné nedele, pričom prvú adventnú nedeľu sa zapaľuje jedna sviečka, druhú adventnú nedeľu dve sviečky atď., až štvrtú adventnú nedeľu horia štyri sviečky.

Článok pokračuje na ďalšej strane: Akej farby by mali byť sviečky a čo symbolizuje piata sviečka? »»»