Mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou stále trvá a preto ešte nie je určený presný deň na podanie daňového priznania a zaplatenie dane. Spraviť tak môžete až mesiac po skončení pandémie, ktorá sa, zatiaľ, neskončila. Rovnaký postup platí aj v prípade daňovníkov, ktorí podali oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

 Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 je možné podať a daň z príjmov zaplatiť v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. „Ak teda napríklad vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, daňové priznanie môže daňovník podať do 31. augusta 2020, v tejto lehote je povinný daň z príjmov aj zaplatiť a zároveň v tejto lehote môže poukázať podiel zo zaplatenej dane, tzv. dve percentá," vysvetlila hovoyrkyňa Finančnej správy Ivana Skokanová.

Ak napríklad vláda vyhlási skončenie pandémie v auguste, termín uplynie na konci septembra, atď.

Anketa
Podali ste si už daňové priznanie?
  • 63%
  • 23%
  • 14%

Predĺžili ste si lehotu na podanie daňového priznania? >>