Päť- až šesťročné deti by pred nástupom do školy mali zvládnuť základy matematiky. Neznamená to, že by už mali vedieť počítať, ale ich logické myslenie by už malo byť na istej úrovni. „Rodič môže dieťa učiť počítať do sto, rozoznať kaleráb od mrkvy a podobne, ale to sú vedomosti, to ešte nie sú schopnosti, ktoré by dieťa malo mať,“ hovorí uznávaný pedagóg a psychológ Miron Zelina.

„Vedomosti a schopnosti treba prepojiť. Je to taký cyklus poznávacích schopností. V pracovných zošitoch sú dolu vždy stručné návody pre rodičov, ako to robiť,“ vysvetľuje. Už túto sobotu v našom denníku nájdete druhý zo série štyroch pracovných zošitov pre predškolákov aj malých školákov.

Pracovné zošity pomôžu školákom rozvíjať logiku.
Pracovné zošity pomôžu školákom rozvíjať logiku.
Zdroj: red

„Predstavuje veľmi zaujímavú pomôcku pri objavovaní základných matematických operácií, kritického a tvorivého myslenia. Prostredníctvom pracovného zošita sa nerozvíjajú len matematické kompetencie dieťaťa, ale aj kompetencie učebné a psychomotorické,“priblížila šéfredaktorka vydavateľstva Taktik Alena Fusková, z ktorého zošity vzišli.

Nájdete v ňom rôzne úlohy. Učí deti porovnávať a nachádzať rozdiely, riešiť jednoduché operácie, kladie základy tvorivého myslenia. Poskytuje priestor na uplatňovanie vlastnej predstavy pri riešení problémov. Výber úloh zohľadňuje vek dieťaťa. „Pracovný zošit obsahuje úlohy, kde sa dieťa učí riešiť problém samo, ale aj za pomoci učiteľa či rodiča,“doplnila Fusková.

Čo by mal váš drobec zvládnuť
  • orientácia: vpravo, vľavo, hore, dole, pod, nad, pred, za, prvý, posledný
  • určenie veľkosti: veľký, malý, väčší, menší
  • číselný rad
  • sčítanie a odčítanie do 5
  • poznať a pomenovať geometrické tvary

Mohlo by vás zaujímať: