Pracovný zošit korešponduje s témami preberanými v škole aj s ročným obdobím. Rozvíja tvorivosť dofarbovaním obrázkov a príbehov. Zošit obsahuje témy ako vesmír, zvieratá, zvyky na Mikuláša či Vianoce, doprava a ďalšie.

„Na poslednej strane je hra, ktorú môžu deti hrať samy, s pedagógom aj s rodičom, čo utužuje vzťahy,“ zdôrazňuje pedagóg Miron Zelina. Rozdiel medzi vzdelanosťou a múdrosťou je, že múdry človek pridá hodnotenie a to treba od malička cvičiť. Podnety nájdete aj v našej knižke.

Knižka Hravé poznávanie predstaví deťom svet okolo Natálku a Nikolku v zošite najviac zaujali zvieratká a bývanie.
Knižka Hravé poznávanie predstaví deťom svet okolo Natálku a Nikolku v zošite najviac zaujali zvieratká a bývanie.
Zdroj: Pavol Bartoněk

Čo by sa dieťa vďaka zošitom malo naučiť

Dieťa by malo vedieť vnímať, zapamätať si, pochopiť, aplikovať, vedieť to zaradiť do širšieho kontextu, abstraktne myslieť, vedieť to hodnotiť, kriticky rozmýšľať a tvoriť. To je základ ľudskej múdrosti.