Súprava pracovných zošitov Hravé kreslenie, Hravé počítanie, Hravé poznávanie a Hravé rozprávanie je určená pre všetkých predškolákov, ktorí chcú byť dobre pripravení do školy. Pracovné zošity sú navrhnuté tak, aby s nimi mohli pracovať učitelia v rámci vzdelávania v materskej škole, ale rovnako dobre aj rodičia doma s dieťaťom.

Autori na kvalitu a prínos pracovných zošitov vo všetkých oblastiach vzdelávania pri ich príprave kládli veľký dôraz. „O tom, že sa nám podarilo pripraviť skutočne hodnotné publikácie, svedčia vyjadrenia odborných recenzentov, ale aj výborné ohlasy od rodičov aj učiteľov v materských školách, že sa deťom naše zošity páčia a radi s nimi pracujú,“ hovorí Alena Fusková, šéfredaktorka vydavateľstva Taktik, ktoré pracovné zošity pripravilo.

Čo by sa mal človek v škole naučiť, sa mení podľa novodobých trendov. „Ale materská škola a prvé ročníky základnej školy sú však pomerne ustálené a požiadavky na deti sú vyjadrené v obsahových a vo výkonových štandardoch. Sú jednotné pre štátne aj súkromné školy,“hovorí uznávaný pedagóg a psychológ Miron Zelina.

Deti s radosťou kreslili a vypĺňali úlohy v pracovných zošitoch.
Deti s radosťou kreslili a vypĺňali úlohy v pracovných zošitoch.
Zdroj: Pavel Bartoněk

Rodič môže podľa neho dieťa učiť čítať, počítať do sto, rozoznať kaleráb od mrkvy a podobne, ale to sú vedomosti, nie schopnosti, ktoré by dieťa malo mať. „Vedomosti a schopnosti treba prepojiť. Je to taký cyklus poznávacích schopností. V pracovných zošitoch sú dolu vždy stručné návody pre rodičov, ako to robiť,“vysvetľuje dlhoročný pedagóg.

Pri robení úloh v pracovných knižkách sa deti môžu mnohé naučiť. „Dieťa by malo vedieť vnímať, zapamätať si, pochopiť, aplikovať, vedieť istú vec zaradiť do širšieho kontextu, abstraktne myslieť, vedieť hodnotiť, kriticky rozmýšľať a tvoriť. To je základ ľudskej múdrosti,“vysvetľuje Zelina. Knižky sú vhodné najmä pre predškolákov a malých školákov. Zabavia však aj staršie deti.

„Rozhodne áno, lebo jednotlivé úlohy sa dajú komplikovať, ako vymyslieť na základe prvej úlohy ďalšie, zložitejšie,“ potvrdil pedagóg. Hravé pracovné zošity nájdete exluzívne v septembri v denníku Plus JEDEN DEŇ len za 1,49 eura. Okrem denníka a receptára tak máte knižku len za 0,70 eura. Cena pracovného zošita v kníhkupectvách sa začína od 2,50 eura.

Čo všetko sa deti naučia

Hravou formou si deti precvičia grafomotorické zručnosti, osvoja si základy čísiel aj písmeniek abecedy a základné vedomosti o svete, ktorý je okolo nás.

14. 9. 2019: Objavte základy matematiky, kritického a tvorivého myslenia.
14. 9. 2019: Objavte základy matematiky, kritického a tvorivého myslenia.
Zdroj: red