Daňový bonus na dieťa vo výške 140 eur pritom bude platiť len na roky 2023 a 2024, od roku 2025 klesne na 100 eur. Vyplýva to z novely zákona o dani z príjmov, ktorú schválil parlament. Dočasné zvýšenie daňového bonusu o 40 eur súvisí so zrušením krúžkovného, ktoré malo byť 60 eur mesačne. Z tejto sumy pôjde 40 eur na zvýšenie daňového bonusu a o zvyšných 20 eur sa od budúceho roka zvýši prídavok na dieťa.

NA AKÚ VÝŠKU DAŇOVÉHO BONUSU MÁTE NÁROK VY? TABUĽKU SI POZRITE V »GALÉRII«

Pri uplatňovaní daňového bonusu na nezaopatrené deti bude možné zohľadniť príjem oboch rodičov. Rodič, ktorý si vzhľadom na výšku svojho čiastkového základu dane nemohol počas roka uplatniť plnú sumu daňového bonusu, tak bude môcť urobiť pri podaní daňového priznania, v ktorom uvedie aj čiastkový základ dane druhého rodiča.

„Týmto spôsobom si môže daňovník po skončení zdaňovacieho obdobia podaním daňového priznania uplatniť vyššiu sumu daňového bonusu na dieťa v porovnaní so sumou daňového bonusu, na akú by mal nárok, ak by pri jej výpočte vychádzal z percentuálneho limitu čiastkového základu dane len jednej posudzovanej osoby,“ uviedlo ministerstvo financií.

Rodič si tak bude môcť dodatočne uplatniť nárok na zvyšnú sumu daňového bonusu na deti v prípade, ak sčítaním čiastkových základov dane oboch rodičov bude mať rodina nárok na plnú sumu daňového bonusu na deti.

Článok pokračuje na ďalšej strane: Na maximálnu sumu nebudú mať nárok všetci! Koho sa to týka? »»»