"Keďže však zavedenie daňového stimulu znamená, že sa štát vzdá časti svojich príjmov, poslanci navrhli, aby zvýšenie flexibility pri čerpaní majetku tvoreného z dobrovoľných príspevkov bolo umožnené iba za podmienky povinnosti zvýšenia základu dane o sumu zaplatených dobrovoľných príspevkov, o ktorú si sporiteľ tento základ dane znížil, a to v prípade, ak by prostriedky cez osobitný výber čerpal pred dovŕšením 55 roku veku," uvádza sa v dôvodovej správe.

Návrh má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, konkrétne na výnos dane z príjmov fyzických osôb na úrovni 417.000 eur v roku 2025 a približne 671.000 eur v roku 2026. K návrhu má pripomienku Ministerstvo financií (MF) SR, podľa ktorého musia byť uvedené aj návrhy na úhradu znížených príjmov.

Mohlo by vás zaujímať: