Vyplýva to z návrhu novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení a o dani z príjmov, ktorý predložili poslanci Národnej rady (NR) SR Peter Kremský, Richard Nemec a Lucia Drábiková (všetci OĽANO) a Miloš Svrček (Sme rodina).

Zákonom chcú poslanci zatraktívniť dobrovoľné sporenie na dôchodok. Sporiteľ by mohol mať prístup k majetku tvorenému z dobrovoľných príspevkov alebo jeho časti v zásade kedykoľvek, nie až dovŕšením dôchodkového veku, a to aj opakovane. Osobitný výber by vyplácala dôchodková správcovská spoločnosť, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Aj po vyplatení osobitného výberu by mohol sporiteľ ďalej platiť dobrovoľné príspevky na svoj osobný dôchodkový účet.

>> TABUĽKA: O KOĽKO SA ZVÝŠI PENZIA V ROKU 2023 A 2024? <<

Daňový stimul navrhujú tak, aby nezdaniteľnou časťou základu dane bola suma zaplatených dobrovoľných príspevkov, a to maximálne do výšky 2 % z čiastkového základu dane z príjmov a najviac do výšky 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky.

Článok pokračuje na druhej strane >>>