Viac ako polovica populácie (53 percent) by nepodporila zákaz nedeľného predaja. O niečo viac sú v porovnaní s priemerom populácie proti zákazu práve ľudia, ktorí majú nedeľné pracovné zmeny a zákaz by sa ich priamo týkal (61 percent). „Ľudia, ktorých sa zákaz nedeľného predaja týka, sú proti nemu predovšetkým z dôvodu príplatkov, ktoré za prácu v nedeľu dostávajú. Zároveň priznávajú, že sami radi využívajú nedeľu na nakupovanie, ak si počas týždňa nevedeli nájsť čas na väčšie nákupy,“ dopĺňa výsledky Denisa Lakatošová z NMS.

VÝSLEDKY PRIESKUMU V GRAFOCH A ANKETU SI POZRITE V »GALÉRII«

Zákaz nedeľného predaja by podporilo 41 % populácie. Z tých, ktorých sa to priamo týka, by ho podporila viac ako tretina (35 percent).

Ak by ostali obchody v nedeľu zatvorené, prekážalo by to predovšetkým mladej generácii vo veku 25 – 34 rokov, ľuďom s trvalým bydliskom v Bratislavskom kraji či obyvateľom najväčších miest. „Tieto skupiny obyvateľstva sú jednoducho na otvorené obchody v nedeľu zvyknuté a radi tieto možnosti využívajú. Obyvatelia väčších miest si zároveň uvedomujú, že zatvorenie obchodov v nedeľu by znamenalo nápor ľudí nakupujúcich v sobotu – tak, ako sme toho svedkami pred zatvorením obchodov počas sviatkov,“ dopĺňa výsledky Denisa Lakatošová z NMS.

Argumenty za zákaz nedeľného predaja týkajúce sa lepšej kvality života a zlepšenia zdravia možno uplatniť aj pri argumentácii zrušenia práce v noci. Ukazuje sa, že práve nočná práca má významne negatívny dosah na zdravie človeka a podľa Eurostatu je práve Slovensko rekordérom v počte pracujúcich v noci v celej Európskej únii. O zrušení práce v noci sa však doteraz nehovorí. Napriek preukázaným negatívnym dosahom práce v noci na ľudské zdravie nevidí v nej spoločnosť väčší problém ako pri práci v nedeľu.

Za zákaz práce v noci by bolo 37 percent populácie proti 49 percent. Opäť o niečo viac by boli proti zákazu práce v noci tí, ktorí majú nočné pracovné zmeny a zákaz by sa ich priamo týkal (54 percent).

Mohlo by vás zaujímať: