Slovenský plynárenský priemysel zvyšuje od 1. januára 2020 ceny za dodávku plynu a elektriny pre domácnosti. Robí tak na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý každoročne upravuje ceny pre všetkých dodávateľov.


„Koncové ceny za dodávku plynu pre domácnosti sa medziročne zvýšia v priemere o 4,94 %, za dodávku elektriny pre domácnosti medziročne zvýšia v priemere o približne 9%,“informoval hovorca Ondrej Šebesta z SPP.


ÚRSO tak rozhodol kvôli nárastu cien plynu na burze v Nemecku o 8,59 % a vyššej ceny elektriny na pražskej burze, ktorá sa zvýšila o 28 %.


Pre domácnosti, ktoré plyn využívajú len na varenie, bude ročná platba za dodávku plynu od nového roka 95,11 eur vrátane DPH. Vychádza sa z modelového príkladu pre kategóriu D1 pri spotrebe 1 000 kWh.


Z tejto celkovej ceny tvorí 43,44 eur, teda takmer 46 % samotná cena za dodávku plynu a zvyšných 51,67 eur, teda vyše 54 % tvoria sieťové poplatky.
Vyššie ceny viac pocítia domácnosti, ktoré plyn využívajú aj na ohrev teplej vody či na kúrenie. O koľko si približne priplatia, však neuviedli.


„Zákazníci SPP majú možnosť nahlásiť stav plynomeru od 3. do 14. januára 2020,“ informoval hovorca Ondrej Šebesta. Môžu tak urobiť prostredníctvom Zákazníckej linky SPP, prípadne e-mailom na adrese [email protected], prostredníctvom Web chatu SPP na www.spp.sk alebo osobne v Zákazníckom centre SPP.


Vyúčtovacie faktúry budú zasielané zákazníkom až po ukončení riadneho vyúčtovacieho obdobia. V súvislosti so zmenou cien za dodávku plynu pre domácnosti od 1. januára 2020 spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. stanoví pre všetkých odberateľov plynu od SPP odpočet spotreby formou typového diagramu dodávky, to znamená odhadom, nie prostredníctvom fyzického odpočtu.