Núdzový stav sa týka všetkých zdravotníkov, či ide o záchranárov, operačné strediská, ambulancie či nemocnice. „Nerozlišujeme medzi štátnymi či súkromnými poskytovateľmi zdravotnej služby. Keď nemocnica dospeje do štádia, že nebude schopná kapacitne prostredníctvom svojich zamestnancov situáciu zvládať, môže relokovať pracovníkov z iných oddelení,“ vysvetlil Radoslav Krupa, šéf Úradu pre riadenie podradených organizácií.

 

Zmeny sa teraz robia všade. „Všetky zmeny sa prijímajú preto, aby bolo čo najviac ochránené zdravie obyvateľstva a aby sme čo najviac ochránili aj samotných zdravotníkov, ktorých budeme ešte veľmi dlho potrebovať,“ vysvetlila pediatrička a hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva Elena Prokopová.

V novom režime odteraz fungujú pediatri aj všeobecní lekári. Pacienti, ktorí majú podozrenie na nový koronavírus, majú telefonicky oslovovať linky regionálnych úradov verejného zdravotníctva. V žiadnom prípade nechoďte do ambulancie, kde môžu sedieť chorí. Praktickí lekári vás tak či tak nevedia otestovať a zbytočne ohrozíte ostatných.

Chýbajú ochranné pomôcky: Zdravotníci v ambulanciách aj nemocniciach nemajú dostatok ochranných pomôcok, ako sú jednorazové rúška, respirátory či ochranné návleky. Bez nich sú ako prví vystavení nákaze.
Zdroj: SHUTTERSTOCK