Nemocnice opäť riešia ťažké prípady covidu, ktoré vytláčajú inú medicínu aj pacientov. Otvorene priznávajú, že nový nápor v tretej vlne a riešenie naplánovaných úkonov nezvládajú. Problémom je nedostatok zdravotných sestier a lekárov. Ich počty totiž z mesiaca na mesiac klesajú, kým, naopak, počty pacientov stúpajú. Zdravotná starostlivosť v niektorých zariadeniach funguje aj vďaka ochote zdravotníkov pracovať počas obrovského množstva nadčasov.

Od 1. januára 2021 odišlo zo systému 1 501 sestier a pôrodných asistentiek. „Vzhľadom na to, že už pred pandémiou chýbalo viac ako 14-tisíc sestier a pôrodných asistentiek, je azda každému jasné, že pri takomto nedostatku sa nedokážu kvalitne postarať o pacientov,“ povedala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová. Zdravotnícky personál je pritom často nenahraditeľný a ťažko, veľmi ťažko dopĺňateľný.

Anketa
Museli ste už čakať, lebo lekár mal priveľa pacientov?

„Dlhodobo vieme, že ľudí v zdravotníctve máme málo a že ich priemerný vek je vysoký. Preto je nevyhnutné, aby sa personálna stabilizácia v rezorte stala jednou z našich kľúčových priorít, inak to bude mať pre nás všetkých fatálne následky,“ upozornila vo výročnej správe aj prezidentka Zuzana Čaputová.

Medzi najčastejšie dôvody odchodu zdravotníkov patria vysoký vek, nízke platy, zlé pracovné podmienky alebo jednoducho vyčerpanosť. „Medzi najdôležitejšie patrí ich nedostatočné odmeňovanie, permanentné preťažovanie aj nevyhovujúce pracovné podmienky,“ vysvetlila Iveta Lazorová.

Sestry otvorene o problémoch, s ktorými sa stretávajú: Čítajte na ďalšej strane >>>