Na infarkt myokardu a cievnu mozgovú príhodu zomiera každý rok príliš veľa Slovákov. Alarmujúce je, že sa znižuje veková hranica ľudí, ktorí vo všeobecnosti trpia na srdcovocievne ochorenia. Aj keď pri mozgovej mŕtvici má pacient štatisticky väčšiu šancu prežiť ako pri infarkte, za oboma sú rovnaké rizikové faktory. Tie, ktoré nám priniesla doba prebytku – obezita, stres, vysoký tlak a cholesterol.

Mŕtvica aj infarkt prichádzajú náhle, je však za nimi často dlhoročná ignorácia alebo samoliečba, prípadne nesprávna liečba vysokého krvného tlaku či vysokého cholesterolu.

“Nič ma nebolí, necítim sa zle, teda nemôžem mať vysoký tlak alebo cholesterol”. “S pribúdaním rokov sa mi prirodzene zvyšuje krvný tlak a teda si ho nemusím liečiť.“ Toto sú najčastejšie fámy, ktoré sa o týchto dvoch rizikových faktoroch šíria. „Pravda je taká, že pokiaľ sú tieto rizikové faktory nekontrolované môžu viesť k poškodeniu srdca, ciev a iných orgánov v tele,“ uviedla doktorka Stanislava Remišová, kardiologička z Ambulantného oddelenia NÚSCH.

Pokiaľ ide o liečbu, podľa jej slov sa rozdeľuje na medikamentóznu pomocou liekov a nefarmakologickú. Tá zahŕňa zmenu životného štýlu, čo inými slovami znamená zvýšenie pohybovej aktivity, zníženie príjmu soli, dostatok spánku a menej stresu.

AKÉ SÚ NAJČASTEJŠIE MÝTY O CHOLESTEROLE? ODPOVEĎ JE V GALÉRII...

Vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, resp. pomer „dobrého“ k celkovému cholesterolu, vek a pohlavie sú základné parametre, ktoré určujú vek našich ciev. Vaskulárny vek vyjadruje skutočný vek cievy človeka po zohľadnení kardiovaskulárnych rizikových faktorov v porovnaní s vekom cievy zdravého jedinca daného veku.

„Vaskulárny vek je termín, ktorý sa používa na opis stavu a zdravia ciev. Skutočný vek ciev môže byť odlišný od biologického veku v závislosti od životného štýlu, stravy, genetiky a pridružených ochorení. Príkladom je vek ciev 45-ročného hypertonika, fajčiara s hypercholesterolémiou, ktorý je rovnaký ako vek ciev zdravého 72-ročného muža,“ hovorí doktorka Ivana Šóošová, primárka Ambulantného oddelenia NÚSCH.

Vek našich ciev môžeme ovplyvniť. V prvom rade je nutné prestať fajčiť a udržiavať sa v dobrej kondícií racionálnou životosprávou. „Tá spočíva vo vyváženej najmä rastlinnej strave s prevahou zeleniny a ovocia, pravidelnom pohybe, eliminácií stresu a dostatočnom spánku. Ak režimové opatrenia nestačia, na adekvátnu kontrolu hladiny cholesterolu je nevyhnutné užívať lieky. Zistilo sa, že práve statíny dokážu veľmi priaznivo ovplyvniť stav ciev a dokonca spomaliť aterosklerotický proces, čo súvisí jednak s ich potenciálom redukovať „zlý“ cholesterol, ale tiež s ich protizápalovým efektom. Veľmi dôležitá je tiež kontrola a samotné skoré diagnostikovanie ostatných súvisiacich ochorení ako cukrovka a hypertenzia. Keďže liečba funguje len v prípade, že pacient dodržiava odporúčania lekára a užíva predpísané lieky, je potrebné, aby pochopil princípy kardiovaskulárneho rizika. Je to nevyhnutný predpoklad pacientovej adherencie a spolupráce., dodala doktorka Ivana Šóošová.

Zistite hladinu svojho tlaku a cholesterolu. Ale aj obvod pása. Tu sú miesta, kde vám ich zmerajú na počkanie...