„S účinnosťou od pondelka 15. mája 2023 rušíme vyhlášku č. 35/2022, ktorá reguluje nosenie respirátorov v nemocniciach, v čakárňach a v ambulanciách lekárov, v domovoch sociálnych služieb a v lekárňach. Od tohto dátumu už v uvedených priestoroch nebude povinné prekrytie horných dýchacích ciest," informoval hlavný hygienik Ján Mikas.

Úrad verejného zdravotníctva pristúpil k tomu kroku vzhľadom na postupné zlepšovanie epidemickej situácie vo výskyte akútnych respiračných ochorení. Išlo o poslednú vyhlášku úradu súvisiacu s COVID-19, ktorá bola ešte v platnosti.

Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom alebo rúškom úrad naďalej odporúča aj:

· osobám, ktoré začínajú pociťovať príznaky respiračného ochorenia,
· v preplnených prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy (MHD, prímestské, diaľkové autobusy a vlaky),
· v preplnených interiéroch, ako sú úrady, obchody, prevádzky služieb, prevádzky spoločného stravovania, kultúrne a športové zariadenia: divadlá, kiná, múzeá, športové haly, bohoslužobné priestory a podobne,
· na hromadných podujatiach aj v exteriéri, kde dochádza k hromadeniu ľudí v tesnej blízkosti (spoločenské, kultúrne a športové podujatia, ako sú koncerty, divadlá, kiná a pod.),
· počas cesty do zahraničia hromadnými prostriedkami (autobusy, vlaky, lietadlá) a na preplnených miestach v zahraničí (napríklad letiská).

Prečítajte si tiež: