Investovanie je pre Slovákov stále na vedľajšej koľaji a pandemický rok toto finančné správanie ešte umocnil. Podľa posledného prieskumu Nadácie Partners a agentúry Focus z augusta 2020 počas prvej vlny pandémie záujem o investovanie ešte viac poklesol. Kým v roku 2019 investovalo 18 % Slovákov, v lete 2020 to bolo o štyri percentá menej, teda 14 %. Toto správanie zdôvodňujú najmä obavou, že prídu o svoje peniaze (26 %), ale aj presvedčením, že na investovanie potrebujú vysokú sumu peňazí a že im to aktuálny rozpočet neumožňuje.

„Naša vzorka respondentov výborne ilustruje vzťah Slovákov k investovaniu. Mnohí si neuvedomujú, že na pravidelné investovanie im stačí už aj 50 eur mesačne. Pri správne nastavenom investičnom portfóliu a horizonte môžu dlhodobým investovaním dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie. Pri ESG fondoch navyše aj dobrý pocit, že majú peniaze uložené lepšie,“ tvrdí Peter Gurecka, odborník na osobné financie z PARTNERS GROUP SK.

6 krokov, ako investovať do ESG fondov:

  1. Vyčleňte si investičnú sumu – v rámci analýzy osobných financií je potrebné vyčleniť časť úspor, ktoré sa rozhodnete investovať. Stanovte si mesačnú sumu, ktorú viete investovať dlhodobo a pravidelne.
  2. Zvoľte si investičný horizont, teda lehotu investovania. Čím je investičný horizont dlhší, tým zaujímavejšie možnosti máte.
  3. Podľa investičného horizontu si vyberiete investičnú stratégiu.
  4. Pred podpisom si dôkladne prečítajte investičnú zmluvu. Budú v nej uvedené všetky dôležité informácie, ako vybrané ESG fondy, poplatky, aj ako prebieha ich nákup a predaj.
  5. Samotný nákup a platba ESG fondov – zaslaná platba je zvyčajne pokynom na nákup cenných papierov.
  6. Nonstop online prístup do svojho portfólia – klient zvyčajne dostane prístup (meno, heslo) do webového prostredia, kde má prehľad o zaslaných platbách, cenných papieroch, ktoré vlastní, vývoji investície a pod.

Prečítajte si tiež: