Vedenie košických oceliarní U. S. Steel a odbory sa dohodli na motivačnom programe na ukončenie pracovného pomeru u časti zamestnancov. Tí, ktorí si podajú žiadosť v termíne od 7. do 14. septembra, môžu skončiť pracovný pomer dohodou, pričom jednorazová odmena závisí od počtu odpracovaných rokov a je podstatne vyššia, ako hovorí zákon. Informovala o tom podniková Rada odborov OZ KOVO.

Podpis dodatku k platnej kolektívnej zmluve potvrdil hovorca U. S. Steel Košice Ján Bača. "Tento dodatok umožňuje vyplatenie jednorazovej mzdy za dlhodobý výkon práce tým zamestnancom, ktorí skončia pracovný pomer dohodou a splnia aj ďalšie podmienky špecifikované v dodatku. V každom prípade sa bude vyžadovať súhlasné stanovisko nadriadeného manažéra, pretože podmienkou pre uplatnenie dodatku je zrušenie pracovného miesta. Robíme to preto, aby sme boli čo najefektívnejší," uviedol hovorca pre TASR.

Výška motivačnej jednorazovej mzdy je u jednotlivcov rôzna a je závislá od počtu odpracovaných rokov, prípadne od počtu mesiacov do dosiahnutia dôchodkového veku. Maximum je 15-násobok priemerného mesačného zárobku. "Náš zámer zmeniť celkovú štruktúru zamestnancov uskutočňujeme už roky," konštatoval Bača.

Motivačný program na redukciu počtu zamestnancov mal hutnícky podnik aj pred rokom, keď z fabriky odišlo s odstupným viac ako 600 pracovníkov. Počet zamestnancov vtedy klesol na približne 8 300.

V rokoch 2019 až 2021 po podobných programoch opustilo spoločnosť približne 2 200 ľudí, pričom im spoločnosť vyplatila celkovo takmer 50 miliónov eur.

Prečítajte si tiež: