„V roku 2020 sa pravidelné zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností uskutočnilo medzi prvou a druhou vlnou pandémie koronavírusu a ešte neodráža možné negatívne dôsledky. Vplyvy pandémie na životnú úroveň budeme vidieť z tohtoročného zisťovania EU SILC,“ konštatoval Róbert Vlačuha.

Podľa analytičky sa medzi chudobných zaradia ďalšie desiatky tisíc Slovákov. „Očakávame, že vzhľadom na súčasnú situáciu spojenú s pandémiou koronavírusu a nadchádzajúcou treťou vlnou sa počet ľudí v materiálnej deprivácii môže opäť navyšovať. Naše odhady hovoria zhruba o 20– až 50– tisíc ľuďoch, ktorí budú pociťovať aspoň tri z deviatich aspektov materiálnej deprivácie,“ povedala Lenka Buchláková, ekonomická analytička FinGO.sk.

Obrovské rozdiely sa ukazujú podľa regiónov Slovenska. Dvojnásobne viac chudobných ľudí je na východnom Slovensku a v Banskobystrickom kraji. Naopak, najlepšie sa majú obyvatelia Bratislavského kraja. Ťažko sa žije najmä neúplným rodinám s deťmi a osamelým seniorom.

Chudoba sa určuje od hranice príjmu pre jednočlennú domácnosť sumou 435 eur na mesiac. Pre domácnosť 2 dospelých s 2 deťmi do 14 rokov predstavuje celková ročná hodnota hranice rizika chudoby 914 eur na mesiac.

Celkovo boli domácnosti s deťmi na Slovensku takmer dvojnásobne viac vystavené riziku chudoby ako domácnosti bez detí. V domácnostiach bez detí je chudoba častejšia v kategórii seniorov vo veku 65 rokov a viac, ktorí žijú a hospodária sami – pod hranicou chudoby je viac ako štvrtina z nich (27,6 % osôb) a ich podiel posledné roky významne rastie. Pred piatimi rokmi bolo pod hranicou chudoby len 9 % osôb v jednočlenných domácnostiach seniorov.

„Problémom je, že z chudoby nevytrhne ľudí ani podpora štátu. Len tretina ľudí na Slovensku, ktorí poberajú sociálne dávky a príspevky, sa vďaka nim dostáva mimo pásma chudoby. Až dve tretiny v ňom naďalej zostávajú. Na druhej strane, sociálne transfery vedú k zníženiu počtu osôb klasifikovaných ako „osoby ohrozené chudobou“ v Európskej únii o vyše tretinu (32,4 %). Do týchto výpočtov sa nezarátavajú dôchodky,“ doplnila Buchláková.

Prečítajte si tiež: