Aj týždňová dovolenka mimo domu je pre tretinu z nás luxus, na ktorý nemáme. Takmer 35 % obyvateľov Slovenska si ju v roku 2020 nemohlo dovoliť ani raz za celý rok. Tento nedostatok pociťovalo takmer 1,9 milióna obyvateľov.

Druhým najčastejším problémom Slovákov bola neschopnosť čeliť neočakávaným finančným výdavkom vo výške zhruba 370 eur a zaplatiť ich z vlastných zdrojov, čo uviedlo 1,4 milióna osôb (26 % populácie). To znamená, že keď sa im pokazí auto alebo práčka, nemajú žiadnu rezervu a musia si požičať. „Neočakávané výdavky sú najväčším problémom pre neúplné domácnosti s deťmi. Až 58 % percent ľudí žijúcich v takejto domácnosti nedokázalo v roku 2020 čeliť neočakávaným výdavkom. Je to pre nich väčší problém, ako si zaplatiť týždňovú dovolenku mimo domu raz za rok,“ vysvetlil Róbert Vlačuha, riaditeľ odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva ŠÚ SR.

Na treťom mieste šokuje zistenie, že mnohí nemajú čo dať ani na tanier. Každý deviaty Slovák si nemôže dovoliť jesť mäso či ryby každý druhý deň. Najvypuklejší bol tento problém v Banskobystrickom kraji, čo uviedlo 22 % jeho obyvateľov. Naopak, v Bratislavskom či Nitrianskom kraji malo tento problém menej ako 7 % obyvateľov.

Z hľadiska jednotlivých typov domácností sa tento nedostatok týkal najmä neúplných domácností s deťmi, ale aj osamelých seniorov. Jesť mäsité jedlo každý druhý deň si nemohla dovoliť až štvrtina osôb žijúcich v týchto typoch domácností.

Pre viac ako 415-tisíc ľudí je nedosiahnuteľný luxus aj osobný automobil. Státisíce ľudí zas majú nedoplatky spojené s hypotékou alebo nájomným, úhradou za energie alebo so splácaním nákupov na splátky a iných pôžičiek. Nelichotivé čísla vyplynuli z európskeho zisťovania, ktorého výsledky zverejňuje Štatistický úrad SR (ŠÚ SR).

Čo si nemohli Slováci dovoliť v roku 2020? 

Do kategórie materiálnej deprivácie, teda nedostatku, zaradili až 677-tisíc ľudí, čo je 12,6 percenta Slovákov. Títo pociťujú nedostatok aspoň v 3 z celkovo 9 položiek finančnej záťaže a vlastníctva predmetov dlhodobej spotreby.

Kvôli pandémie sa medzi chudobných zaradí ďalších 50-tisíc Slovákov! Ktorý REGIÓN je na tom NAJHORŠIE? Čítajte na ďalšej strane »»»