Stačí, aby ste boli odberateľom elektriny a musíte ich platiť. Základná sadzba úhrad za služby verejnosti poskytované RTVS alebo koncesionárskych poplatkov je 4,64 eura mesačne. Dôchodcovia majú sadzbu zníženú na polovicu, mesačne teda platia 2,32 eura, čo je 27,84 eura za rok. Práve o toľko si seniori od 1. januára 2020 polepšia.

 

Poplatky odpustia všetkým poberateľom starobného, invalidného, vdovského či sirotského dôchodku. Platiť koncesionárske poplatky nebudú musieť ani ľudia v hmotnej núdzi, ktorým rovnako ako penzistom doteraz účtovali polovicu. Dnes sú od úhrad oslobodení len ťažko zdravotne postihnutí, to zostáva bez zmeny.

Bude treba o oslobodenie žiadať? Čítajte na ďalšej strane >>