Ocenenie CE ZA AR už 19. rok upozorňuje na spoločenskú hodnotu architektonických diel a profesionálnych výkonov slovenských architektov. Jeho význam pre rozvoj kultúry a prostredia pre zdravý život ľudí, je vzhľadom na súčasnú globálnu situáciu ešte významnejší.  

„Úlohou ocenenia CE ZA AR je zdôrazňovať kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporovať kvalitu profesionálnych výkonov architektov, no predovšetkým kultivovať verejné povedomie o nutnosti rozvoja kvalitnej architektúry ako základného princípu zvyšovania kvality životnej úrovne obyvateľov Slovenska,“ uviedol predseda predstavenstva Slovenskej komory architektov, architekt Iľja Skoček. 

Do prestížnej súťaže sa tento rok zapojil rekordný počet súťažiacich. „Príjemne nás prekvapilo a veľmi potešilo, že historicky sme mali rekordný počet prihlásených diel a taktiež porota v prvom kole vybrala na shortlist až 30 diel roztrúsených po celom Slovensku, ktoré osobne navštívila,“ vysvetľuje Oľga Miháliková, manažérka ocenenia CE ZA AR. 

Po piatich dňoch obhliadok naprieč celým Slovenskom vybrala porota rekordných 21 nominácií, ktoré bojovali o ocenenie v 6 kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Fenomény architektúry, Interiér, Exteriér a Občianske a priemyselné budovy.  

„Pri obhliadkach sme videli veľa kvalitnej architektúry. Čo spája všetky ocenené diela je holistický prístup k tvorbe a realizácii. Tieto diela vznikli z myšlienkovej bohatosti ich autorov. Boli kreované a strážené, aby myšlienka pretrvala od prvotnej skice až po exaktné linky ďalších stupňov projektovej dokumentácie. Autori zvládli diela po technologickej, konštrukčnej aj materiálnej stránke. Stavby vyzerali skvele, boli skvele vyhotovené a stáli na neotrasiteľných základoch silného konceptu,“ vysvetľuje rozhodovanie poroty slovenský architekt Peter Jurkovič. 

Skutočnosť, že kvalitná architektúra je verejným celospoločenským záujmom, potvrdzuje aj fakt, že 19. ročník Ceny za architektúru CE ZA AR 2020 sa konal pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, primátora Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Matúša Valla a starostky mestskej časti Bratislava – Staré mesto Zuzany Aufrichtovej. 

Najkrajší dom a byt na Slovensku aj s fotkami nájdete na ďalšej strane »