1. Odstup

Udržujte si spoločenskú vzdialenosť. Ak je to možné, nepribližujte sa k iným ľuďom viac ako 2 metre a nedotýkajte sa ich.
Zdroj: Martin Baumann