To, čo malo slúžiť všetkým, ziskal jednotlivec! Celý predaj zmastili pár dní pred nástupom novej vlády v roku 2020. Trúfalosťou je navyše to, že tri parcely o celkovej výmere 2207 metrov štvorcových predávali ako obyčajný pozemok bez stavby. Pritom už od 50-tych rokov sú na týchto parcelách uložené panely. Stavbu financovalo bývalé JRD, ktoré neskôr skončilo v likvidácii a líniovú stavbu získal súkromný podnikateľ, má o tom aj právoplatné súdne rozhodnutie.

 

Cesta dlhých 70 rokov až doteraz slúžlla svojmu pôvodnému účelu, na ktorý predkovia súčasných majiteľov okolitých pozemkov darovali štátu časť svojej nehnuteľnosti. Lenže o tomto v kúpnej zmluve medzi Slovenskou republikou v zastúpení Okresným úradom v Prešove a novým majiteľom nie je ani zmienka. No a nebol oslovený ani vlastník účelovej komunikácie postavenej z panelov, hoci podľa cestného zákona ide o stavbu.

Majitelia susedných parciel sa cítia podvedení a túto ranu od štátu vnímajú o to ťažšie, že sa už 10 rokov súdia o iné pozemky, ktoré kataster nehnuteľností, podľa ich názoru, prepísal na iné subjekty bez právneho základu. Niekoľko súdov už vyhrali, zatiaľ neprávoplatne.

Panelová prístupová cesta.
Zdroj: Ingrid Timková

Teraz sa cítia podvedení znova. Sú presvedčení, že spomínaný pozemok pod prístupovou cestou nebol predaný v súlade s pravidlami. Podľa nich ho úradníci predali špekulantovi, ktorý ho už núkal na predaj za viacnásobne vyššiu cenu.“Ide o podvod. Ak považovali tento majetok za prebytočný, mali ho dať mestu. Je to jediný prístup na tri hony a na 78 hektárov pasienkov. Ktokoľvek bude v budúcnosti na nich hospodáriť, nebude sa k nim mať ako dostať,” vravia Marek Matija (45), Margita Pallová (82), Vincent Mikula (78) a Pavol Bečaver (63), ktorí sa cítia podvedení. “Je ťažké tvrdiť, že u nás máme právny štát,” dodávajú.

Namietajú aj to, že neboli oslovení ani ako majitelia susedných parciel. A dokonca ani mesto, ktoré v zmysle zákona malo predkupné právo na prebytočný majetok štátu. K tomu, že cesta slúžila ako účelová komunikácia sa viackrát vyjadrovali rôzne úrady - od mestkého cez dopravný inšpektorát až po krajský úrad pre dopravu. “Aj preto sme v územnom konaní získali povolenie na výstavbu ovocnej škôlky,” vraví majiteľ podnikateľskej prevádzky situovanej na začiatku cesty Vladimír Skladaný (46). Podľa neho reálne zmýšľajúcemu človeku by nenapadlo, že Okresný úrad Prešov, ktorý spravoval pre štát tento pozemok, by niekedy predal majetok, ktorý má slúžiť všetkým.

V elektronickej aukcii tak majetok získal človek, ktorý nemá korene v regióne, nemá tam majetok, žiaden vzťah k pozemku. Do aukcie sa prihlásil aj syn muža, s ktorým sťažovatelia vedú spomínaný 10-ročný spor v inej veci. A aj ďalší dvaja, ktorí síce ponúkli násobne vyššie sumy, jeden z nich dokonca východiskovú cenu 32-tisíc eur, no potom ich záujem o kúpu záhadne vyhasol a odstúpili. Takže za cenu iba o pár stoviek eur vyššiu ako bola v znaleckom posudku, za 9999 eur, získal pozemok Branislav z Košíc. Vraj mu bude, v zmysle zmluvy, slúžiť “na súkromné účely na osobné užívanie.”  Iba poznamenávame, že vo verejných zdrojoch je možné dohľadať, ako sa Branislav zúčastnil inej elektronickej aukcie na predaj majetku štátu a spolu s ním v aukcii súťažil jeden z tých istých záujemcov, ktorý sa uchádzal aj o pozemky v Orkucanoch, no nakoniec od kúpy ustúpil. 

Vyhovárať sa predajca nemôže ani na to, že nevedel o tom, že je tam prístupová cesta. Pretože jedna z troch parciel bola v katastri zapísaná ako zastavaná plocha.

Odpoveď nájdete v GALÉRII v popise fotky.

ČO TVRDÍ MINISTERSTVO VNÚTRA? ČÍTAJTE NA ĎALŠEJ STRANE>>>