Zriaďovateľ vec bagatelizuje

Oslovili sme zriaďovateľa spomínaného internátu, ktorým je Košický samosprávny kraj (KSK). Zaujímalo nás, ako je možné, že do programu pre žiakov vo veku 14-15 rokov (a ostatní neplnoletí sú tam ako diváci) sa dostanú takéto, pre túto vekovú kategóriu nevhodné súťaže. Pýtali sme sa, či župa vyvodí voči vedeniu ŠI a vychovávateľkám nejaké dôsledky, keďže sa tak deje už niekoľko rokov, prípadne či KSK neuvažuje o podaní trestného oznámenia. „Úrad Košického samosprávneho kraja si vyžiadal informácie k podnetu. Vedenie školského internátu nás informovalo, že námety na imatrikuláciu a iné spoločné aktivity na internáte dávajú žiačky a následne sú korigované pedagógmi. Internát, ani Úrad KSK doteraz neevidoval žiadne sťažnosti ani negatívne ohlasy na priebeh spoločenských akcií na internáte, či na pedagógov,“ odpísala hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová.

Dievčatá sedia na kolenách chlapcov a títo ich kŕmia so zubnou kefkou.
Dievčatá sedia na kolenách chlapcov a títo ich kŕmia so zubnou kefkou.
Zdroj: archív internátu

 

Zábery stiahli

To, ako  je možné, že aj napriek "korigovaniu" sa do programu pre maloletých dostali "hry pre dospelých" sme sa však nedozvedeli.
Hovorkyňa dodala, že na základe tohto podnetu župa vykoná všetky potrebné opatrenia, aby nedochádzalo k pochybnostiam o nevhodných aktivitách na internáte. Fotky, ktoré môžu vyvolať dojem, že ide o neprimeraný kontakt medzi žiakmi, budú zo stránky internátu stiahnuté. „Zamestnanci budú upozornení, aby pri spoločných aktivitách žiaci rešpektovali primeraný spoločenský styk. Čo sa týka trestného oznámenia, podať ho môže poškodená osoba, v tomto prípade zákonný zástupca konkrétneho žiaka. Nakoľko zo strany rodičov ani žiakov neboli podané sťažnosti na pedagógov, Úrad KSK nebude vyvodzovať personálne dôsledky,“ spresnila Činčárová. Z vyjadrenia KSK vyplynulo, že vlastne je všetko v najlepšom poriadku, aj preto je zvláštne, že  fotografie zachytávajúce "disciplíny" so sexuálnym podtónom hneď potom keď sme sa začali o prípad zaujímať, zo stránky ŠI Považská zmizli.

Názor odborníčky

Expertka na trestné právo Lucia Kurilovská nesúhlasí s krokom zriaďovateľa, ktorým je KSK. „Určite je to minimálne na preverenie školskou inšpekciou, ale je tu aj možnosť podať oznámenie na políciu. Táto je povinná ho prijať a preveriť. Či potom nevyjdú najavo aj iné skutočnosti, ktoré by tieto hry mohli evokovať sa dá ťažko predvídať. Isté je, že „súťaže“ takéhoto typu sú v rozpore s dobrými mravmi a tento druh  zábavky maloletých nie je dobrou vizitkou pre toto školské zariadenie. Sú dané presné štandardy, ktoré zohľadňujú mravnú výchovu žiakov a takéto aktivity k ním určite nepatria,“ uzavrela profesorka Kurilovská.

Viac fotografii v galérii