Mama poškodenej Andrey hneď od prvého momentu vyhlasovala, že za svoju dcéru bude bojovať. Na zastupovanie tak oslovila právnické eso, advokáta Marka Paru. Ten informáciu potvrdil: „V predmetnej veci som sa rozhodol prevziať právne zastúpenie poškodenej z dôvodu celospoločenského dosahu, pričom pri konzultácii s rodinnými príslušníkmi maloletej títo prejavili záujem o moje služby,“ vysvetlil Para.

Bezplatné služby

Advokát uviedol, že záujem bol obojstranný. Najprv ho oslovila osoba blízka rodine a zároveň aj on sám sa chystal ponúknuť poškodeným svoje skúsenosti. „Vzhľadom na morálny rozsah kauzy budem zastupovanie vykonávať pro bono (pre verejné blaho, dobrovoľne, bezplatne – pozn. red.),“ prezradil.

Podcenenie situácie

To, že sa známy právnik rozhodol zastupovať rodinu v tomto prípade, mnohých prekvapilo. Jeho meno sa totiž spája s úplne iným typom káuz – väčšinou s politickými. „Moja advokátska kancelária sa venuje aj rodinnému právu. Prípad z Miloslavova bude určite náročný. Momentálne požiadame o možnosť nahliadnuť do spisu. Budeme sa zaoberať aj tým, či nedošlo z pohľadu autorít – polície a prokuratúry – v podobných prípadoch k podceneniu alebo neriešeniu situácie, kde keby pristúpili k riešeniu oznamovaných skutočností, nemuselo by dôjsť k činu v Miloslavove,“ vysvetlil uznávaný advokát.

Po odhalení šikany maloletej sa prevalilo, že podobné násilnosti sa už v Miloslavove odohrali, no nikdy sa oficiálne neriešili. Aj vďaka sile internetu a sociálnych sietí sa však o najnovších ohavnostiach dozvedelo celé Slovensko.

Čítajte TU názor expertky na trestné právo, či mladiství vyviaznu bez trestu ►►►