Spoločnosti v Rožňave, ktorej konateľmi sú Rudolf D. a Ľubomír O., bol v apríli 2010 schválený ministerstvom hospodárstva nenávratný finančný príspevok takmer 343 tisíc eur. Išlo o projekt v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Aby spoločnosť získala finančné prostriedky, musela preukázať zmluvy o reálnych a preukázaných výdavkoch. Tie museli zodpovedať bežným cenám na trhu v čase ich vzniku.

Konatelia rožňavskej spoločnosti vyhlásili verejnú súťaž pre dodávanie tovarov do projektu, ktorých kúpu chceli príspevkom uhradiť. Súťaž vyhrala spoločnosť konateľa Jozefa L. Rožňavská spoločnosť následne kúpila dva stroje. Polícia zistila, že stroje v hodnote 290 tisíc a 71 tisíc eur rožňavská spoločnosť kúpila od inej ako dodávateľskej spoločnosti Jozefa L. Po vzájomnej dohode s Rudolfom D. a Ľubomírom O., Jozef L. vystavil rožňavskej spoločnosti faktúry o predaji strojov. Faktúry však boli vystavené už na sumy takmer 469 tisíc a viac ako 83 tisíc eur. Tieto nepravdivé faktúry Ľubomír O. potom predložil poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.

V žiadosti o priebežnú platbu žiadal aj úhradu týchto dvoch strojov. Ich dodanie a nákup tak preukazoval nepravdivými faktúrami vystavenými spoločnosťou konateľa Jozefa L. Táto spoločnosť v skutočnosti stroje nezakúpila ani ich nevlastnila. Na základe nepravdivých faktúr spoločnosť konateľov Rudolfa D. a Ľubomíra O. neoprávnene získala sumu viac ako 276 tisíc eur. Viac ako 234 tisíc eur pochádzalo z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ďalších, viac ako 41 tisíc eur pochádzalo zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

"Vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii obvinil zo zločinu subvenčného podvodu a zo zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev Ing. Rudolfa D., Ing. Ľubomíra O. a Jozefa L. Stíhaní sú na slobode," informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bologhová. V prípade dokázania viny mužom hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.