Vedec Filip Rázga a mladá mikrobiologička Veronika Némethová pracujú desať rokov na vynáleze, ktorý môže pomôcť v liečbe onkologických pacientov. Protinádorové liečivo, ktoré je v súčasnosti v štádiu predklinických testov, má pôsobiť tak, že zasiahne rakovinové bunky a nezničí aj zdravé tkanivo.

Dvojica mala prísť na pôdu Slovenskej akadémie vied s už prepracovanou myšlienkou. Podľa vedca dostal v rámci programu SASPRO pod SAV zelenú, aby svoj nápad ďalej rozvíjal. Roky ubiehali a dvojica čakala na potvrdenie patentu. K tomu však nedošlo. „Štyri roky sme pracovali a potom nás konfrontovali s tým, že vynález nie je náš, ale je ich!" povedal Rázga, podľa ktorého Ústav polymérov SAV, pre ktorý aj s Veronikou stále pracuje, neprispel k nápadu vynálezcovskou činnosťou. Podrobnosti sa dočítate TU.

SAV tvrdí, že ide o zamestnanecký vynález

Popredná slovenská vedecká inštitúcia má však na celú záležitosť iný názor. Oponujú, že pôvodcov vynálezu nekonfrontovali. „Obaja prišli s myšlienkou princípu možnej stratégie liečby nádorových ochorení z Masarykovej university v Brne. Neprišli s myšlienkou, že chcú na Ústave polymérov SAV patentovat túto myšlienku, ale že ju budú rozvíjať,” uviedli zástupcovia ústavu. Tvrdia, že vedcom poskytli finančné a ľudské zdroje, priestory či tréning.

Vedec Filip Rázga preberá z rúk Predsedu SAV Pavla Šajgalíka dekrét k štipendiu SASPRO.
Vedec Filip Rázga preberá z rúk Predsedu SAV Pavla Šajgalíka dekrét k štipendiu SASPRO.
Zdroj: Vladimír Šimíček

„Vklad ústavu sa počas takmer 5 rokov vyšplhal do značných finančných objemov. Vďaka tomu bola prvotná myšlienka dovyvíjaná a dopracovaná do podoby vynálezu, ktorý je predmetom patentovej prihlášky,“ znelo zo strany SAV. V zmysle právnych predpisov ide teda podľa SAV o zamestnanecký vynález, ku ktorému práva patria Ústavu. Rázga s Némethovou však vynález považujú za výsostne svoj, financie naň si mali zháňať sami z vysúťažených projektov.

Prihlásiť patent nie je hračka

Patentovanie má pritom svoje zákonitosti a nie je lacnou záležitosťou. Poslednou fázou je prihlasovanie vynálezu v zahraničí. Rázga, ktorý na ústave pôsobí už len na päťpercentný úväzok, uviedol, že projekt nateraz dostal stopku. Podľa jeho právneho zástupcu SAV nechce ísť do medzinárodných fáz, na druhej strane však patent nechcú previesť na vedcov.

„Ku dňu 6. 4. 2018 pánovi Razgovi uplynula trojročná zmluva na projekte a to je dôvod, prečo projekt nepokračuje,“ bránia sa zástupcovia SAV. Uviedli tiež, že nemajú finančné prostriedky na ochranu daného patentu v národných fázach bez komerčného krytia investorom. „Jeden z mechanizmov, ktoré Ústav môže v súlade so zákonom a internými predpismi použiť pri nakladaní s patentom, je jednoducho nevstúpiť do národných fáz, ak nemá zabezpečené jeho budúce komerčné využívanie,“ dodali.

Takáto situácia ale podľa ústavu nie je ojedinelá a stala sa osudom pre mnohé patenty v minulosti, pre ktoré sa nepodarilo získať finančné prostriedky, investorov či prestali mať perspektívu. Inštitúcia však podľa ich slov vedcom ponúkla, aby patent v súlade s internými predpismi SAV odkúpili a zabezpečili tak vstup do národných fáz. Ponuky však mali odmietnuť.

Rozhodne až súd?

Ústav uviedol, že pokrytie národných fáz v sume požadovanej pôvodcami (140 000 eur), nie je možné výlučne zo strany Ústavu polymérov SAV. Znamenalo by to podľa nich nehospodárne nakladanie so štátnym majetkom. “Pre predstavu, táto suma je len o niečo nižšia, ako suma potrebná na ročnú prevádzku Ústavu polymerov SAV,” uviedla inštitúcia.

Veronika Némethová sa stala absolútnou laureátkou dvanásteho ročníka národnej súťaže Študentská osobnosť roka Slovenska za akademický rok 2015/2016.
Veronika Némethová sa stala absolútnou laureátkou dvanásteho ročníka národnej súťaže Študentská osobnosť roka Slovenska za akademický rok 2015/2016.
Zdroj: TASR

Prípad teda pravdepodobne skončí na súde. „Boli sme nútení zaplatiť poplatky za pokračovanie patentového konania v rádovo desiatkach tisíc eur aj bez toho, aby sme mali vynález prihlásený na klientov. Žiaľ, aj napriek úprimnej snahe sa dohodnúť sme nútení vstúpiť do riadneho súdneho konania,“ uviedol právny zástupca vedcov Miroslav Ivanovič.

"Napriek nemennému stanovisku štatutára Ústavu polymérov SAV, Ing. Igora Lacíka, DrSC, Okresný súd v Banskej Bystrici vydal na základe šetrenia neodkladné opatrenie a zároveň dal za pravdu pôvodcom, že osvedčili dôkazne, že existuje relevantné podozrenie, že sú v tomto spore poškodené ich vlastnícke práva k vynálezu," uviedol ďalej právnik.

Ako teda ústav vyrieši situáciu, ak sa predsa len ukáže, že nejde o zamestnanecký vynález? „Ak súd rozhodne inak, Ústav polymérov SAV sa voči takémuto rozhodnutiu odvolá,” priblížili postup do budúcna.

Mohlo by vás zaujímať: