Obeť, ktorú si vyhliadol, dostal na druhý svet. No nestačilo mu to, posmrtne ešte ženy zneužil. Keď sa rozletela informácia, že Rigo je po smrti, pozostalí si vydýchli, že konečne ho dosiahla aspoň božia spravodlivosť, ak nie tá svetská. Príbuzní obetí verili, že dostane trest smrti, vrah napokon obišiel "len" s doživotným trestom.

Zradilo ho srdce?

Či sociopata, ktorý nemal zľutovanie s obeťami a vraždil bez ohľadu na ich vek, mal niekto rád, ťažko povedať. Nie nadarmo sa hovorí, aký život, taká smrť. Riga podľa dostupných informácií zradilo srdce, jeho nehodný život sa skončil vo väzenskej nemocnici v Trenčíne.

POZRITE SI FOTO RIGA A MIESTA, KDE ZABIL SVOJE OBETE >>>

Túto informáciu potvrdila hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže Monika Kacvinská: "Potvrdzujeme, že dňa 14. júna 2022 došlo v ranných hodinách v Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Trenčín k úmrtiu väznenej osoby. Vo veci úmrtia bola vykonaná anatomicko-patologická pitva, ktorá určila presné príčiny úmrtia. O udalosti boli vyrozumení príslušníci PZ v Trenčíne. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie danej udalosti sa Zbor väzenskej a justičnej stráže nebude bližšie vyjadrovať."

Dcéra nechce o Rigovi ani počuť

Natíska sa otázka: "Čo bude s jeho telom? Kto a kde ho pochová?" Podľa najnovších informácií, dcéra svojho otca vraha "zaprela" a nemá záujem o to, aby pripravila Rigovi pohreb. 

Zákon o výkone trestu odňatia slobody určuje, že riaditeľ ústavu vyrozumie o smrti väzňa príslušný orgán činný v trestnom konaní alebo súd, prokurátora, obhajcu, generálne riaditeľstvo a blízku osobu nebožtíka. "Ide o proces, ktorý je obdobný ako pri úmrtí osoby v civilnom zdravotnom zariadení. Okrem vykonania pitvy sa zisťuje záujem blízkej osoby o pozostatky zosnulého. Ak si ich nepreberie, tak pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu," vysvetlila Kacvinská.

Čítajte TU, čo bude s peniazmi a osobnými vecami vraha ►►►