Trest odňatia slobody na štrnásť a pol roka uložil senát Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici bývalému prezidentovi slovenských deaflympionikov Jaromírovi Rudovi.

Zločin podvodu

Uznal ho za vinného za pokračujúci obzvlášť závažný zločin podvodu so škodou veľkého rozsahu, ktorá dosiahla viac ako dvanásť miliónov eur.

Počínanie Rudu súviselo s prípravou 17. zimných deaflympijských hier vo Vysokých Tatrách.

Snaha a vlastné obohatenie

Sudca konštatoval, že obžalovaný okrem niekoľkých slovných vyjadrení k jeho účasti či iných osôb na trestnom čine na svoju obranu neuviedol žiadne relevantné skutočnosti.

Senát nepochybuje, že na začiatku bola chvályhodná snaha obžalovaného uskutočniť v SR reprezentatívne podujatie pre sluchovo postihnutých športovcov. V krátkom čase sa však ukázali veľmi zreteľné problémy najmä s jeho financovaním.

"Ja som spokojný," uviedol obhajca obžalovaného k rozsudku. "To znamená, že som očakával aj trochu inú výšku trestu."

"...Keď si zoberiete, že za ten prvý skutok dostal 13 rokov. Tu došlo síce k navýšeniu, to navýšenie je súlade so zákonom, ale zas nebolo až v takej výške, že by to nebolo akceptovateľné. Podľa mňa to je prijateľný trest," dodal obhajca.

"Rozsudok považujem za zákonný. V podstate vina je plne v súlade s naším návrhom, trest bol uložený v druhej polovici trestnej sadzby, my sme navrhovali pri hornej hranici, takže ešte zvážim náš ďalší postup vo vzťahu k trestu," povedala médiám prokurátorka.

Preukázaná vina

Ako dopoludnia v záverečnej reči, považuje vinu obžalovaného za preukázanú. Podľa slov prokurátorky je zrejmé, že SDV bol občianskym združením a ním vytvorené obchodné spoločnosti nevykazovali žiadny zisk.

Podľa znaleckého posudku z odboru ekonomického aj listín zdroj príjmov SDV aj spoločností bol predovšetkým cudzí kapitál, pričom napríklad od roku 2005 do 2008 bol SDV v úpadku. Prokurátorka dodala, že SDV ani obchodné spoločnosti nemali dostatok financií na vlastné pôsobenie, nieto ešte na úhradu záväzkov.

Obhajca v záverečnej reči pripomenul, že bolo vykonané rozsiahle dokazovanie a je zrejmé, že obžalovaný vynaložil veľké úsilie, aby sa hry v roku 2011 v SR uskutočnili. Zmyslom jeho života bola eminentná snaha pozdvihnúť úroveň medzinárodných aj domácich športových podujatí pre nepočujúcich.

Vzhľadom na dôkazy požiadal senát, aby pri rozhodovaní na ne prihliadal. Jaromír R. sa vyjadril len krátko, uviedol, aby vznesená obžaloba v plnom rozsahu nebola prijatá.

Na predchádzajúcich pojednávaniach súd vypočul viacerých svedkov, medzi inými ľudí, ktorí požičali financie na hry, psychiatrov i primátorov zainteresovaných miest. Levočský primátor vypovedal, že primátorom viacerých miest bol predložený zámer uskutočniť deaflympiádu vo Vysokých Tatrách, Levoči, Kežmarku a v ďalších mestách.

Rovnako im malo byť povedané, že finančne bude podujatie zabezpečené. Úlohou miest bolo dať k dispozícii štadióny na rekonštrukciu, po ktorej im budú vrátené. Primátor Kežmarku uviedol, že v tomto meste sa mal rekonštruovať zimný štadión. Pri odovzdávaní bol štadión plne funkčný, teraz je nefunkčný a rozostavaný.

Rozsudok nie je právoplatný, hoci Ruda sa po porade s obhajcom možnosti odvolať sa vzdal. Prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry sa k verdiktu vyjadrí v zákonnej lehote.