Zmyslom spolupráce je dostať do auta čo najviac praktických androidových aplikácií s cieľom poskytnúť majiteľovi auta prepojené a prediktívne služby novej generácie v aute a v jeho blízkosti. Použitie systému Android ako základného operačného systému pre infotainment zvýši rýchlosť a flexibilitu vývoja a ponúkne zákazníkom väčšiu možnosť individualizácie služieb, ktoré chce v aute využívať a zároveň ponúkne majiteľom androidových smartfónov ucelený ekosystém.

Okrem toho chce Volvo v spolupráci s Google modernizovať najnovšie modely Volvo pridaním služby Google Local Search – aplikácie, ktorá pracuje na základe polohy. Túto službu budú mať zákazníci k dispozícií prostredníctvom aktualizácie navigačného systému Sensus Navigation. Už v súčasnosti ju môžu využívať napríklad majitelia automobilov BMW alebo Audi. Umožňuje orientáciu v blízkom okolí - napríklad si cez vyhľadávač Google (kľudne aj hlasovými povelmi) nájdete hotel a jeho adresu prenesiete jediným tlačidlom priamo do navigačného systému auta.