Ministerstvo dopravy u našich západných susedov chystá nové pravidlá pre taxislužby. Podľa nich by legálne mohli fungovať aj alternatívni prevádzkovatelia taxi, ktorí doteraz odmietali napríklad používanie taxametru a označovali sa nie za taxislužbu, ale iba za sprostredkovateľa spolujazdy v rámci zdieľanej ekonomiky.

Nové pravidlá budú prijaté ako reakcia na rozhodnutie Súdneho dvoru EÚ, ktorý potvrdil, že spoločnosti ako napríklad Uber sú štandardnými taxislužbami. Podľa nových pravidiel, ktoré sa práve upravujú, by alternatívnou možnosťou k taxametrom bola mobilná aplikácia. Tá ho nenahradí v tom zmysle, že bude počítať prejdené kilometre, ale poslúži iba k dohode na cene prepravy medzi vodičom a zákazníkom. To by v podstate uvítali Uber aj Taxify.

Sú tu však aj ďalšie obmedzenia: prepravca bude musieť mať príslušné živnostenské oprávnenie a evidované vozidlo, vodič pre zmenu oprávnenie vodiča taxislužby. Vozidlo, pre komerčnú prepravu bude musieť byť aj označené, napríklad nálepkou. Na rozdiel od štandardných taxislužieb s vozidlami s taxametrom a jednoznačným označením Taxi však alternatívne taxislužby nebudú môcť využívať vyhradené miesta pre zastavenie taxíkov a ani prednostné pruhy pre taxi a MHD.