Záhradkári obrábajú svoje políčka vyše štyridsať rokov. Pri kopaní bežne narazia na ľudské stehenné kosti, lebky, kostičky, klince z rakiev či črepy z keramiky. Starousadlíci túto časť Poltára volajú Kostolisko. A oprávnene. „Toto je miesto, kde ležala stredoveká dedina Poltár. Boli tu stredoveké pevnosti, kostol, kostnica a pohrebisko,“ hovorí archeológ Alexander Botoš. Sú to výsledky archeologického prieskumu spred štyridsiatich rokov, ktorý však nebol úplný. „V tom čase kolegovia našli 133 kostier. Ani nevieme, kde sú,“ dopĺňa archeológ. Hrubé kamenné múry, ktoré záhradkári priebežne odkrývajú, im slúžia na výstavbu podzemných vínnych pivníc. „S manželkou sme ju stavali desať rokov,“ hovorí dôchodca Ján Macove. Dokonca nemusel riešiť vetrací systém. „Šachty tu už boli, ja som len dostavoval,“ hovorí. Ľudská lebka zase ďalšiemu záhradkárovi poslúži ako popolník. Ľudské kosti zhromažďujú pod mohylu v záhrade pána Olšiaka. Na otázku, či sa nebojí prenocovať pri kostlivcoch, s úsmevom odpovie: „Ja nie, ale moju manželku by som nedonútil.“ 
  Podľa odborníkov archeologický prieskum by odkryl aj ďalšie tajomstvá Kostoliska. „A je ich tu dosť,“ hovorí archeológ o potenciáli stredovekej dediny, ktorá existovala asi v 12. až 18. storočí. Ďalší prieskum tu však tak skoro nebude. Podľa archeologičky Slovenskej akadémie vied v Nitre Evy Fotovej táto oblasť totiž nie je v strategickom záujme archeológov.