Kozolka, ktorý je v súčasnosti prokurátorom trestného úseku GP si servítku pred ústa naozaj nedával. V liste, ktorý má redakcia Plus JEDEN DEŇ k dispozícii používa slová ako šokujúce, obludné a podobne! „So záujmom som si prečítal stanovisko ÚŠP, v ktorom je konštatované, že vyšetrovateľ už dňa 30. augusta, teda pred vydaním rozhodnutia o mimoriadnom opravnom prostriedku, predložil na ÚŠP návrh na podanie obžaloby a Ty si už pripravoval obžalobu. Toto tvrdenie ma šokovalo,“ píše Kozolka Kyselovi.

Ten potom dostal od svojho bývalého šéfa písomné školenie. „Pre Tvoju informáciu Ti pripomínam, že vyšetrovateľ podáva návrh na podanie obžaloby spolu s vyšetrovacím spisom a to až vtedy, keď už bolo vyšetrovanie zákonným spôsobom ukončené,“ pokračuje Kozolka v poúčaní Kysela s tým, že sa ho pýta, ako mohol pripravovať obžalobu bez vedomosti o spôsobe vybavenia mimoriadneho opravného prostriedku. Kozolka v liste dokonca píše, že si nie istý, či si Kysel postupoval nezaujate a v súlade so zákonom!

Poukázal aj na uznesenie, ktorým GP zrušila Pčolinského obvinenie: „Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva obrovské množstvo pochybení. Je to až neskutočné, koľko závažných i nemej závažných chýb ste sa s vyšetrovateľom v predmetnej trestnej veci dopustili. A Ty si ich ako dozorový prokurátor nevidel? Prepáč, ale to je obludné.“ Kozolka vyčíta dozorovému prokurátorovi v kauze Pčolinský aj to, že namiesto priznania si chyby sa cez médiá zbavuje zodpovednosti.

Vladimír Pčolinský na Špecializovanom trestnom súde v čase, kedy bol ešte obvinený.
Zdroj: Karol Farkaš

Pre rozhorčeného prokurátora GP je podľa listu neprijateľné, aby sa ktorýkoľvek dozorový prokurátor zbavil svojej zodpovednosti za výkon dozoru nad dodržiavaním zákonnosti v prípravnom konaní tým, že pripúšťa nezákonný postup, vyhovára sa na rozhodnutia súdov a očakáva, že tie neskôr rozhodnú, či bola obžaloba dôvodná alebo nie. „Teba netrápi, že by obvinený po podaní obžaloby mohol byť nezákonne držaný vo väzbe?,“ pýta sa Kozolka.

„Žiaľ aj Tvojím pričinením došlo k situácii, že politická moc si uzurpuje zasahovanie do trestného konania tým, keď podľa mediálnych výstupov chce zrušiť mimoriadny opravný prostriedok,“ píše Kozolka s tým, že tým budú obvinení ukrátení o mimoriadne dôležité právo na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí v prípravnom konaní. Kozoloka zaslal otvorený list okrem Kysela aj ostatným prokurátorom. O stanovisko k listu, ktorý sa dostal do našej redakcie sme požiadali aj GP. „JUDr. Jaroslav Kozolka potvrdzuje autenticitu uvedeného listu a s obsahom, ktorý je v ňom uvádzaný, sa stotožňuje,“ povedal hovorca GP Dalibor Skladan.

Ďalšie tvrdé slová z otvoreného listu Kozolku Kyselovi nájdete v galérii.

Mohlo by vás zaujímať: