V rozhovore zdôrazňuje postavenie Slovenska v Európskej únii, ale hovorí, že si vie predstaviť aj našu aktívnejšiu úlohu v Moskve pri tlmení napätia. Slovensko podľa neho potrebuje solídnu reprezentáciu, profesionálny výkon funkcie a prezidenta, na ktorého budú ľudia hrdí. S experimentmi by Šefčovič, ako tvrdí, do politiky nešiel.

Prezidenta volia občania priamo. Myslíte si, že jeho právomoci vzhľadom na silný mandát od občanov sú dostatočné? Mal by ich mať viac? Ktoré?

Som presvedčený, že hlava štátu má dostatočné kompetencie. Záleží, ako ich bude využívať, ako aktívne bude vstupovať do nastoľovania tém, ktoré Slovensko potrebuje. Tá najsilnejšia je, urobiť viac pre to, aby sme upokojili situáciu v krajine, aby sme začali pracovať na celospoločenskom zmieri. A tiež témy, kde môže prezident vytvoriť atmosféru na riešenie dôležitých oblastí. Určite silnejšia sociálna politika pre starších a mladé rodiny. Potrebujeme veľmi jasnú priemyselnú politiku ako ďalej. A určite by bolo hriechom, keby sme sa nepokúsili oživiť agrosektor. Sme stále vidiecka krajina a naše pôdohospodárstvo ponúka možnosti, ktoré sme posledné roky nevyužívali.


Cez akú kompetenciu by prezident mohol prispieť k zmieru a k tomu, aby spoločnosť bola pokojnejšia?

Ak by mi dali ľudia dôveru, hneď na ďalší týždeň by som požiadal o vystúpenie v Národnej rade SR s mimoriadnou správou o situácii na Slovensku, kde by apel na zmier zaznel voči poslancom aj celej spoločnosti. Chcel by som tiež rokovať s predsedami všetkých relevantných politických strán, s mienkotvornými osobnosťami a hľadal by som aj spôsob, ako korektne komunikovať s médiami. Aby sme si uvedomili, akú máme zodpovednosť za atmosféru, v ktorej žijeme. Politický konflikt, ktorý máme, nám štiepi rodiny, kazí nám to vzťahy na pracovisku, odčerpáva nám to energiu z krajiny a nevenujeme sa podstatným otázkam. Využil by som svoje diplomatické skúsenosti, aby sme hrany obrusovali a aby sme situáciu upokojovali.

Správu o stave republiky by ste predkladali pravidelne? Zúčastňovali by ste sa aj na rokovaní vlády?

Chcel by som tento inštitút využívať aktívne. Hľadal by som čo najefektívnejšiu kombináciu spolupráce. Výsledky by som chcel dosahovať tak, že by sme organizovali okrúhle stoly s odborníkmi ku kľúčovým témam – sociálna politika pre starších a mladé rodiny, priemysel a pôdohospodárstvo. Venoval by som sa týmto témam ako patrón a som si istý, že by z týchto diskusií vzišli dobré myšlienky, vytvorila by sa atmosféra. A mojou snahou by bolo konštruktívne komunikovať s vládou, parlamentom, združeniami, ktoré sa angažujú v týchto oblastiach a aby sme prinášali konkrétne opatrenia.

Pokračovanie rozhovoru na ďalšej strane.