Ucelenú zbierku obrazov získal nemenovaný priateľ rodiny a vtedajší štátny notár, ktorého rodina Mednyánszkych poverila spravovaním majetku a jeho postupným odpredajom po smrti Ladislava Mednyánszkeho v roku 1919. “Ten ju nakoniec od rodiny odkúpil sám a takto ju zachoval v celistvosti,” vysvetlil znalec umenia a majiteľ spomínanej galérie a aukčnej spoločnosti Jaroslav Krajňák.

Súčasťou je portrét umelcovho frajera

Až po smrti vlastníka sa jeho dediči rozhodli celú zbierku ponúknuť do predaja, ktorý vyvrcholí privátnou aukciou v spoločnosti Darte. Zbierka obsahuje 92 výtvarných diel Ladislava Mednyánszkeho, zverejnené sú aj na webovej stránke. Pochádza priamo z kaštieľa šľachtickej rodiny Mednyánszkych v Beckove. V kolekcii sa nachádza 38 olejomalieb, 16 pastelov, 7 akvarelov a 31 kresieb tušom, uhľom, či ceruzou. Jeden z obrazov je portrét umelcovho priateľa. O vychýrenom maliarovi sa totiž šuškalo, že sa mu páčili muži a preto sa ani nikdy neoženil.

Sto rokov obrazy skrývali

Diela neboli nikdy vystavované na verejnosti, ani ponúkané na predaj iným subjektom. Zbierka je vystavená v galérii a jej dražba je naplánovaná na nedeľu. V dražbe sa ponúkne v celku s vyvolávacou cenou 550-tisíc eur.