Poslanecké náhrady, ktoré Vondráček dostáva na kanceláriu a asistenta, smerujú k jeho kolegom z advokácie! V  centre malebného moravského mestečka Kroměříž nájdete na jeden adrese dvoch Radkov Vondráčkov. Na prvom poschodí sedí poslanec Vondráček a na druhom advokát Vondráček. Predseda poslanckej snemovne a okresný predseda hnutia ANO premiéra Anreda Babiša (64) tak spojil politiky a svoje podnikanie - právnickú prax.  Paradoxne to bol on, kto sľuboval nastolenie novej politickej kultúry a opakovane volal po transparentnosti. "My predsa nemôžeme v Snemovni robiť to, že raz vystupujem ako právnik, raz ako súkromná osoba a raz ako člen hnutia," vyhlásil.  

Andrej Danko a Radek Vondráček na návšteve Ríma nevynechali romantickú fontánu di Trévi.
Andrej Danko a Radek Vondráček na návšteve Ríma nevynechali romantickú fontánu di Trévi.
Zdroj: Facebook/Andrej Danko

Vondráček si prenajal poslaneckú kanceláriu v dome rodičov svojho partnera z advokátskej kancelária Tomáša Opatrného. Ten mimochodom vystupuje aj v stranícky štruktúrach ANO a mestským poslancom. Snemovňa posiela Opatrným 23 500 českých korún za prenájom mesačne. Na dverách visí cedulka: "Pokiaľ počas úradných hodín nebude v kancelárii poslanca nikto k zastihnutiu, informujte sa láskavo v advokátskej kancelárii Vondráček & Opatrný na druhom poschodí."  Samotný predseda Snemovne na tom nevidí nič zlé: "Myslím, že je to etické a cenovo výhodné. Ten nájom je dobrý." 

Radek Vondráček si vyskúšal hru na fujare, ktorú dostal od Andreja Danka.
Radek Vondráček si vyskúšal hru na fujare, ktorú dostal od Andreja Danka.
Zdroj: AD Facebook

Politiku a podnikanie spája ešte jedna vec. Poslaneckého asistenta robí Vondráčkovi Miroslav Michajlovič, ktorý je zároveň právnik jeho advokátskej kancelárie. Odmena pre asistenta je 40 tisíc korún českých mesačne od Snemovne. "Nejako som to vyriešil, že som zabil dve muchy jednou ranou,"vysvetľuje predseda dolnej komory českého parlamentu. "Inak by som musel zložito hľadať niekoho, komu môžem veriť, v tomto regióne to nie je tak jednoduché." Aj keď je na Vondráčka ako predsedu Snemovne upretá väčšia pozornosť, Radek Vondráček odmieta, že by si hospodárenie adokátskej kancelárie vylepšoval za štátne peniaze. "Je to úplne čisté, ja si to strážim. Naozaj," vyhlásil. 

Samotné hnutie ANO má svoj morálny kódex, kde sa hneď v prvom sa píše, že "reprezentant pri svojom jednaní rešpektuje verejný záujem a zdrží sa akéhokoľvek jednania, ktoré by viedlo k uprednostneniu jeho osobného prospechu alebo osôb jemu blízkych."